Välkommen...

... till Länsföreningen Hjärnkoll Västerbotten!
Många brukarföreningar jobbar med frågor som rör psykisk hälsa. Men vi behöver hjälpas åt för att nå ut och göra våra röster hörda! Därför samlas vi i länsföreningen, som kan underlätta det övergripande arbetet.
Brukarföreningarna sköter det viktiga arbetet för medlemsspecifika frågor. Länsföreningen fokuserar på övergripande och strategiska frågor, som att svara på enkäter och remisser. Vi kan också ordna gemensamma utbildningar eller söka pengar för sådant som rör alla föreningar eller målgrupper i Västerbotten. Vi är också Västerbottens representant i det nationella nätverket Hjärnkoll.
Eftersom vi har stora avstånd finns det också tre nätverk – för Umeåområdet, Skellefteåtrakten och inlandet. Nätverken jobbar med gemensamma frågor och utbyter erfarenheter på regional nivå.
 
Bli medlem i länsföreningen!
Vi vill att alla både enkilda personer och föreningar ska bli medlemmar i Länsföreningen. Ju fler vi är, desto starkare blir vi!
Medlemsavgiften är bara 100 kr per person eller förening och år.

Vårt Bankgiro Är: 5448-0264

  123 157 66 93

 

Ange gärna din mailadress / vem du är så vi kan nå dig 

Kontakta Britt Marie Malm samordnare.hjarnkollvb@gmail.com Tfn: 072-341 92 36.