I vårt län finns många brukarföreningar
som på olika sätt jobbar med frågor som rör psykisk hälsa.
Men vi behöver hjälpas åt för att nå ut och göra våra röster hörda. Därför finns Länsföreningen Hjärnkoll i Västerbottens län – och våra tre nätverk!