Välkommen till

Hjärnkoll i Västerbottens Län!

Många brukarföreningar jobbar med frågor som rör psykisk hälsa. Men vi behöver hjälpas åt för att nå ut och göra våra röster hörda! Därför samlas vi i länsföreningen, som kan underlätta det övergripande arbetet.
Brukarföreningarna sköter det viktiga arbetet för medlemsspecifika frågor. Länsföreningen fokuserar på övergripande och strategiska frågor, som att svara på enkäter och remisser. Vi kan också ordna gemensamma utbildningar eller söka pengar för sådant som rör alla föreningar eller målgrupper i Västerbotten. Vi är också Västerbottens representant i det nationella nätverket Hjärnkoll.
Eftersom vi har stora avstånd finns det också tre nätverk – för Umeåområdet, Skellefteåtrakten och inlandet. Nätverken jobbar med gemensamma frågor och utbyter erfarenheter på regional nivå.
Vill du bli medlem i Hjärnkoll i Västerbottens Län?

Du kan bli medlem genom att vara medlem i någon av våra lokala medlemsföreningar.

Finns det ingen förening där du bor eller föredrar att enbart vara stödmedlem i Hjärnkoll betalar du 100:-/år i medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas via

123 157 66 93

Bankgiro 5448-0264

Ange namn och mailadress i meddelandefältet.

   

Representerar du en förening som ni vill ska vara medlem i Hjärnkoll i Västerbottens Län?

Fyll i blanketten och skicka in via post eller mail till oss så återkommer vi inom kort.

Medlemsavgiften är 100:-/år.

Kontakt