Hjärnkoll i Västerbottens Län

  • Utgör en part på länsnivå som representerar PBA föreningar för regionala/nationella aktörer.
  • Ansvarara för specifika satsningar med extern finansiering som gagnar berörda målgrupper i hela länet.
 

Patient- Brukar- och Anhörignätverk (PBA)

Västerbotten har idag tre PBA – nätverk

  • NPHU Nätverket för Psykisk Hälsa Umeå med omnejd
  • NPHS Nätverket för Psykisk Hälsa Skellefteå med omnejd
  • NPHI Nätverket för Psykisk Hälsa Inland 

Nätverken träffas regelbundet och nätverkens samordnare ansvarar för inbjudningar, innehåll, samtalsledning och administration.

Nätverkens syfte:

  • Utgöra ett forum där gemensamma frågor behandlas.
  • Ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och information på verksamhetsnivå i respektive länsdel.
 

 

Funktionsrätt Västerbotten

 

Funktionsrätt Västerbotten är en samarbetsorganisation som är bildad av majoriteten av funktionshinder- och brukarföreningar i Västerbotten för att stärka det gemensamma arbetet och ge stöd åt varandra.
 
Hjärnkoll i Västerbottens Län har representanter i följande samverkansgrupper:
 
Samverkan med "Beredningen för funktionshinder och samverkan"
 
Anhöriggruppen
 
Medlemsmöten
 

NPHU

Nätverket för Psykisk Hälsa Umeå med omnejd

Utbildningsförbund

Samordnare:

Torbjörn Olofsson

NPHS

Nätverket för Psykisk Hälsa Skellefteå med omnejd

Samordnare:

Britt-Marie "Brittis" Malm

NPHI

Nätverket för Psykisk Hälsa Inland

Samordnare:

Marjet Gustavsson