Här har vi samlat några blanketter

För att underlätta en adminstration finns tillgång till några blanketter. Dessa är i PDF format och kan givetvis laddas ned eller skrivas ut och sedan skickas till: 

Hjärnkoll Västerbotten , Mariehemsvägen 7N, 906 54 Umeå

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com

 

Ombud årsmöte 

Mer information: Ombudens roll

 

Nomineringar årsmöte

Mer information: Nomineringar

 

Medlemskap

Mer  information: Vill bli medlem?

 

Reseersättning och arvoden Hjärnkoll

Reseersättning och arvode Hjärnkoll (kan ifyllas digitalt)

Reseersättning och arvoden RCPH / RPO eller VIP anvisningar

Reseersättning och arvoden RCPH /RPO eller VIP blankett

Reseersättning och arvoden Funktionsrätt

Reseersättning och arvoden Region Västerbotten

Reseersättning och arvode Projekt "Välkommen hemifrån"

Reseersättning och arvode projekt "Välkommen hemifrån" (Kan ifyllas digitalt)

Loggan Hjärnkoll

Medlemsavgift

Medlemsavgift QR-Kod