Ansökan om medlemskap

Föreningen Hjärnkoll i Västerbottens län är bildad av medlemsorganisationer som ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) som samtliga är medlemmar. Andra organisationer som verkar i Västerbottens län och som arbetar för samma syfte som anges i första att-satsen kan söka medlemskap. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse.

 

Organisationer kan genom avgift stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar.

 

Enskilda personer kan genom avgift bli stödmedlem. Sådan stödmedlem äger inte rösträtt på
årsmötet och kan inte väljas till ombud på årsmötet. Enskilda stödmedlemmar kan inneha
förtroende uppdrag.

 

 

Hjärnkoll Västerbotten är medlem hos

http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/

Funktionsrätt Västerbotten (funktionsrattvasterbotten.se)

 

 Blanketten för Medlemskap

Medlemskap som enskild person görs enklast genom inbetalning av 100 kr till vårt Bankgiro eller Swish. Viktigt att ni anger uppgifter så att vi kan nå er. I meddelande fältet skriver ni Namn och telefon eller Namn och adress, mailadress gör oss glada.

Bankgiro : 5138-1440
Swish     : 123 157 66 93