Patient- Brukar- och Anhörignätverket (PBA)

Västerbotten har idag tre PBA – nätverk

  1. Nätverket Umeå NPHU
  2. Föreningarnas Hus Skellefteå
  3. Nätverket för psykisk hälsa inland NPHI

Nätverken träffas regelbundet och  länsdelssamordnare ansvarar för inbjudningar, innehåll, samtalsledning och administration.

Nätverkens syfte:

  • Utgöra ett forum där gemensamma frågor behandlas.
  • Ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och information på verksamhetsnivå i respektive länsdel.
 
 

Hjärnkoll Västerbottens län

  • Utgör en part på länsnivå som representerar PBA föreningar för regionala/nationella aktörer.
  • Ansvarara för specifika satsningar med extern finansiering som gagnar berörda målgrupper i hela länet.

 

Vad är autism intervju med Mattias

Mattias Smeds från föreningen Attention i Umeå

Länk

 
 

Hjärnkoll nationellt

Klicka på följande länkar:

Hjärnkoll Nationellt

Hjärnkoll Nationellt på Facebok 

Hjärnkoll Västerbotten på Facebok 

Egna berättelser Facebok 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 
 

Nätverket, Umeå

 

Utbildningsförbund

 

Samordnare:

Torbjörn Olofsson

 

------------------------------

Nätverket Skellefteå

Samordnare:

Britt-Marie Malm

 

 -----------------------------

Nätverket, Region 8

  • Attention
  • Enskilda personer

Samordnare:

Marjet Gustavsson