Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

21-04-27

----

21-05-27

Anmäl dig till utbildning

Mer information med anmälningsblankett

 

För frågor kontakta 

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

Anmälan 26/4 - 27/5

Urval 31/5 - 18/6

 

Platsbanken

21-04-23

PEER SUPPORT

Annons kommer ut under nästa vecka!

Annonsen kommer du att hitta bl.a.  i de lokala tidningarna, på vår hemsida hjarnkollvasterbotten.se, på vår facebook-sida, Hjärnkoll-Västerbotten samt i Platsbanken!

Mer information

21-03-25

21-04-22

21-05-27

 

Hjärnkoll – Västerbottens
AMBASSADÖRER

erbjuder kostnadsfria
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
i samarbete med Psykeveckan,
Skellefteå/S.Lappland

Klicka nedan för mera info

samt klicka på länkarna för att delta

 

TORSDAG 25/3 Kl. 18.00 – ca 20.00 Micke Jones
TORSDAG 22/4 Kl 18.00 – ca 20.00 Camilla Olsson
TORSDAG 27/5 Kl. 18.00 – ca 20.00 Margret Fjellström

 

21-05-27

 

 

Välkommen till Norra sjukvårdsregionens lanseringskonferens för Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP)

Varför ska vi använda dem? Vad gör de för nytta? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem till riktlinjer och övriga kunskapsstöd? Hur följer vi upp dem?

Inbjudan till chefer, nyckelpersoner för utveckling och samordning inom området och brukarorganisationer.

 

Program och anmälan senast 20 maj

 

21-05-27

 

Hjärnkoll – Västerbottens
AMBASSADÖRER

erbjuder kostnadsfria
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
i samarbete med Psykeveckan,
Skellefteå/S.Lappland

Klicka nedan för mera info

samt klicka på länken för att delta

 

TORSDAG 27/5 Kl. 18.00 – ca 20.00 Margret Fjellström