Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

 

 

Hjärnkolls

seniorverksamhet och

regionala frukostseminarier

 

Vill du veta hur Hjärnkoll arbetar just i din region?
Under hösten 2021 kommer Hjärnkoll att fortsätta satsa på seniorverksamheten och bjuda på frukost och seminarier landets regioner för att presentera seniorverksamheten. Så boka datum för frukostseminarium i just din region!  

 

 

Tider se

höger

 

RiVA HINDER

Hej!

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjätte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

Datum och tid

14 oktober 09.30-11.30

21 oktober 09.30-11.30

28 oktober 13.30-15.30.

Anmälan

Anmälan senast 8 oktober via anmälningssidan. I anmälan anger du vilken eller vilka sändningar du anmäler dig till. Det är kostnadsfritt att delta. Länk till föreläsningarna skickas ut några dagar innan aktiviteten.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relationer Region Västerbotten
maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Nilsson, Tillgänglighetsstrateg Umeå kommun

Elisabeth.nilsson.2@umea.se

Utbildningsserien Riva hinder sker i samverkan mellan Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinnojouren i Umeå, Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommun.

Med vänlig hälsning

Camilla Björnehall

Kommunikatör, Funktionsrätt Västerbotten

Mob: 070-2499518

Tel: 090-70 66 02

E-post: camilla.bjornehall@funktionsrattvasterbotten.se

Hemsida: www.funktionsrattvasterbotten.se

 

20 oktober

 

Digitalt seminarium om rehabilitering och
återhämtning

SKR arrangerar tillsammans med Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet och Sveriges
Fontänhus Riksförbund ett digitalt seminarium om återhämtning och rehabilitering för
personer med allvarlig och svår psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.


Datum: Onsdagen den 27 oktober 2021
Tid: 09.30-16.00
Plats: Webbsändning
Moderatorer: Ing-Marie Wieselgren och Mikael Malm, SKR
Kostnad: 700 kr exkl. moms. För dig som representerar en ideell förening eller förbund
har möjlighet att delta utan kostnad.
Anmälan för betalande: Anmälningslänk för betalande
Anmälan för kostnadsfritt deltagande: Anmälningslänk för kostnadsfritt deltagande

Notera: Anmälan senast 20 oktober

 

211028

 

Hjärnkoll styrelsemöte

Förslag till dagordning

För vidare kontakt 

Ordförande
Lage Grankvist
Trädgårdsgatan 13 B
923 32 Storuman
Tel: 070-286 98 15
lagegran@gmail.com

 

 

211029

 

 

Vill du delta i en digital studiecirkel för anhöriga?

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en digital studiecirkel för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa. Fokus för cirkeln är det egna anhörigskapet och att själv må bra för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt. Detta är ingen kurs utan bygger på gemensamt lärande och aktiv närvaro i diskussioner.

 

Anmälan 

 

V 45

 

Årets psykevecka

Program Umeå 

Affisch Umeå

Program Södra Lappland

Affisch Vilhelmina

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationellt 

 

 

mån år 2021

Mån  år 2021
01
02
03
04
05
06
07
08