Här hittar du oss!

Umeå området

Föreningen Hjärnkoll     

  Kassör 

Torbjörn Olofsson

Orkestergränd 17

913 34 Holmsund

Tel: 070-547 39 29

torbjorn.olofsson17@gmail.com

 

Länsdelssamordnare

Claudia Kerttu

Box 443

90109 Umeå

telefon 076-766 57 29

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

 

Region 8

Föreningen Hjärnkoll

Lage Grankvist

Trädgårdsgatan 13 B

923 32 Storuman

Tel: 070-286 98 15

lagegran@gmail.com

 

Föreningssamordnare

Marjet Gustavsson

Samordnare i föreningen

Rentjärnvägen 3

939 91 Rentjärn

Tel: 070-6057549

marjet.gustavsson@gmail.com

 

Skellefteå trakten

Länssamordnare 
ambassadörer/ informatörer 
 
Britt Marie Malm

Läkarvägen 4 B

931 41 Skellefteå

072-341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

Länsdelssamordnare

Liz Bertholdsson

Stationsgatan 13

93133 Skellefteå

Tel.070-2897566

liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se