Aktiviteter

Datum

---------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

 2017-11-07  

Norrlandsträff Brukarföreningar /NSPH/Hjärnkoll

10,00 - 16,00 Lokal lärken,

Norrlandsgatan 13, Umeå

..........................................

 2017-11-06--11

Psykeveckan Västerbotten

Umeå

Skellefteå

Lycksele

..........................................

 2017-10-12

 

 Nätverket region 8

Inbjudan till nätverksträff för inlandet

..........................................

 2017-10-11

 

Träff styrgruppen för etableringsprojektet RCPH.

Uppgiften blir då att färdigställa projektdirektivet för etableringsprojektet och att påbörja rekryteringen av projektledare.  

Följande personer ingår i styrgruppen: 
Eva Lakso, Norrbottens kommuner 
Helen Alskog, Västerbottens läns landsting
 
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten
 
Kristina Mårtensson, Västernorrlands läns landsting
 
Anita Helgesson, Region Västerbotten
 
Inga-Lill Modig, Region Norrbotten
 
Anna Fremner, Region Jämtland Härjedalen
 
Lena Hallquist, Region Jämtland Härjedalen
 
Sirpa Virtanen, Kommunförbundet Västernorrland

Mats Brännström, ordförande NRF

..........................................