Aktiviteter

-Datum

---------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

2019-03-27

 

Program

 

 

Välkommen till ett videokonferensmöte med information om Vård- och insatsprogrammet schizofreni!

Lokal: Snösparven plan 5 Psykiatriska kliniken Umeå.

Datum och tid: 27/3 kl.13:00-15:00

 

Ni som kommer att delta i Umeå, får gärna anmäla innan så att jag kan beräkna åtgång av kaffe!

 

Med vänlig hälsning

 

 

Kerstin Eliasson

Avdelningschef

Psykiatri 2

Psykiatricentrum

901 85 Umeå

090-785 64 38

070-665 03 43

2019-04-04

 

 

Seminarium i Umeå

 

Seminariet Hälsa för Brukare är för alla som kommer i kontakt med människor

som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt

brukarna själva.

Talare blir Dr. Johan Kakko, smittskyddsläkare Stephan Stenmark, Prof. Bo Söderpalm

Utbildningsdagen är gratis och vi bjuder på lunch.

Boka din plats genom att mejla boka@brukarforeningarna.se med information om var ifrån ni kommer.

 

2019-04-08

 

Inbjudan

Välkommen till anhörigkafè
En möjlighet att träffa andra anhöriga
Måndag 8/4 kl:19.00. Kafé Kom in, Östra strandgatan 50a

 

2019-04-08

 

Hej alla,

Måndagen den 8/4 kl 10-12 är Mårten i Umeå, han har ett erbjudande om att träffa brukarnätverk och prata om brukarrevisioner utifrån den kvalitetsgranskning som gjordes 2017 och som nu är analyserad och där det visar sig vad brukarna delar med sig av i revisionerna. Vill ni komma och veta mer om vad Mårten har att berätta om detta, anmäl er till mig senast 22/3. Jag har bokat Lokal Linden på Region Västerbotten, välkomna med er anmälan.

 

Claudia Kerttu
Region Västerbotten
FoU Välfärd
Länsdelssamordnare
+46 76 7665729
Postadress: Box 443, 90109 Umeå
Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13 

 

2019-04-09 

Årsmöte förbundet

Anmälan senast 8 mars
2019-04-10

 

Inbjudan

En träff för alla ambassadörer och informatörer till en dag på Aspgården i Umeå. 

 

2019-04-27

 

Inbjudan

Årsmöte

Detta är en signal om att Föreningen Hjärnkoll Västerbotten kommer att ha sitt årsmöte  på ASP-Gården 

i Umeå

Medskick till medlemsföreningarna.

Ombud

Nomineringar

 

Förslag till dagordning

 

 

Kom ihåg nomineringarn som vi helst vill ha in senast 1 april 2019

 

 

Välkommen