Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

2020-04-18

13.00-16.00

 

 

 

Årsmöte Hjärnkoll Västerbotten

 

Årsmötet kommer att hållas den 18 april, klockan 13.00,

Visa källbilden   Telefonmöte   Visa källbilden


Skellefteå kontakta Britt Marie Malm, 073-808 36 37, brittis.m@gmail.com
Södra Lappland: Lage Grankvist, 070-286 98 15, lagegran@gmail.com
Övriga frågor: Torbjörn Olofsson, 070-547 39 29, torbjorn.olofsson17@gmail.com

 

2020-04-23

10.00-12.00

 

Hjärnkoll samverkan med spcialistpsykiatrin

 

2020-09-23--24

-

2020-10-16

 

 

Utbilda dig till ambassadör för (H)järnkoll i Västerbotten

 

Nu har vi klart med datum för Ambassadörsutbildning 2020 och hoppas att du kan frigöra tid för att delta dessa dagar.

Utbildningen kommer att ske i Gävle  i år.

Vi står för resor, boende, utbildning och mat, alltså alla omkostnader. Dock utgår ingen ersättning för Er tid.

 

För Dig som, hunnit bli 60+, och ska utbilda dig till Seniorambassadör kommer det att tillkomma en dags utbildning som kommer att förläggas före den 23-24/9. Datum och plats för den dagen är ännu inte bokad. 

Britt Mari Malm kommer att delta under utbildningarna

23-24/9.

Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36