Aktiviteter

-Datum

---------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

Aktuellt 

Hösten

Ett öppet brev till landets regiondirektörer!

2019-11-05

 

Seniorer

Hjärnkoll-Västerbotten inbjuder till föreläsning med Gösta Bucht och Gunne-Gerd Johansson, Hjärnkoll-Västerbottens seniorprojekt, är bokad i PRO hörsal på Kanalgatan 6 i Skellefteå tisdagen 5/11 klockan 12.00 - 13.30. Föreläsningen kommer att webb-sändas.

 

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. I höst kommer Hjärnkoll-regionerna Örebro, Gävleborg, Västmanland, Skåne och Västerbotten bjuda in till seminarium i samband med lanseringen av den nya satsningen på samtalsgrupper för seniorer - Vi pratar om livet - med erfarna seniorambassadörer som samtalsledare.

Seminarierna kommer att ge ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt. Hjärnkoll presenterar sin seniorverksamhet, den nya satsningen samt hur vi arbetar med att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre. Håll utkik på vår hemsida och Facebook, mer information kommer.

 

2019-09-23--27

 

Ambassadörs Turné

Hjärnkoll planerar för en Ambassadörs turné i Södra Lapplande under vecka 39 i höst. Vi tänker oss besöka hela området under 4-5 dagar. Ambassadörer på de orter som kommer att besökas är givetvis inbjudna. Avsikten är att uppmuntra till samarbete, skapa kontakter och sprida den egna berättelsen.

Tanken just nu är att använda sig av 2 st minibussar som startar i var sin ända av S-lappland.

Kontakta

Britt-marie "Brittis" Malm
samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
Tel: 072-341 92 36

 

2019-09-02

 

Styrelsemöte

Castor i Skellefteå