Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

 

 

20-10-09

Morgondagens psykiatri
-hur skapar vi hållbar psykisk hälsa?

 

Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg!

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande borde utformas.

Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt politiker, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom psykisk hälsa. Dessutom till aktiva inom Hjärnkoll och NSPH:s medlemsorganisationer och regionala nätverk.

Tid: 9 oktober 2020, klockan 9.00 - 15.30

Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person. Om du måste avstå från att delta på grund av Coronasymptom så får du avboka din plats kostnadsfritt alternativt följa konferensen digitalt. Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida.

Glöm inte att anmäla dig här: http://bit.ly/anmälanWMHD2020

Om evenemanget på vår hemsida: https://nsph.se/evenemang/morgondagens-psykiatri/

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/357305755291044

 

Sista anmälningsdatum till konferensen är 28 september

 

2020-10-20--21

-

2020-11-17

 

 

Utbilda dig till ambassadör för (H)järnkoll i Västerbotten

 

Nu har vi klart med datum för Ambassadörsutbildning 2020 och hoppas att du kan frigöra tid för att delta dessa dagar.

Utbildningen kommer att ske på Härnösands Folkhögskola och där kommer vi också att bo.

Vi står för resor, boende, utbildning och mat, alltså alla omkostnader. Dock utgår ingen ersättning för Er tid.

 

Utbildningen är en samverkan med Hjärnkoll i Västernorrland samt Riksförbundet.
Utbildningsledaren är Anna-Malin Blomqvist från Riksförbundet.

 

Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36