Aktiviteter

-Datum

---------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

2019-09-25--28

 

Ambassadörs Turné

Hjärnkoll planerar för en Ambassadörs turné i Södra Lapplande under vecka 39 i höst. Vi tänker oss besöka hela området under 4-5 dagar. Ambassadörer på de orter som kommer att besökas är givetvis inbjudna. Avsikten är att uppmuntra till samarbete, skapa kontakter och sprida den egna berättelsen.

Tanken just nu är att använda sig av 2 st minibussar som startar i var sin ända av S-lappland.

Kontakta

Britt-marie "Brittis" Malm
samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
Tel: 072-341 92 36

 

2019-09-30

 

Nätverket Södra Lappland

Träff på Hotell Lappland i Lycksele

 

19-10-01

 

Träff

Psykiatrin Regionen

Följande dagordning kan bli gällande:

 •  God och Nära vård - där patienten / vårdtagaren sätts i fokus.
 •  Norra Sjukvårdsregion förbundet och dess arbete med RPO och VIPS Vad nytt finns att rapportera?
 •  Frågan om att sammanslå både beredningsgrupp och styrgrupp till en  grupp.  
 •  Projekt för soucidprevention har dragit igång där en representant för brukarorganisationerna borde deltaga - ingen inbjudan finns just nu
 •  Psykiatriplanen måste hitta en plats i regionen. Hjärnkoll träffade regiondirkektören, Kent Ehliasson ( se fliken vad hände). Senaste nytt!
 •  Enkät förslag för uppföljning av den slutna vården kommer aktualiseras på styrgruppensmötet 1:a oktober.
 • Peer Support  - var är vi i arbetet?

 

19-10-04

 

Anhörigdag i Umeå

 

2019-10-15, kl 18 - 20

 

Brukarrådet Umeå

 • Stimulansmedel Umeå kommun, Maria Westin
 • Aktuellt kring Peer Support
 • VIP- Vårdinsatsprogram aktuell. Kolla www.vardochinsats.se
 • Region Västerbotten FOU-Välfärds framtid?

Inbjudna

NPHU, (Nätverket Psykisk Hälsa Umeå), Umeå kommun samt Region Västerbotten

Plats:  Norralndsgatan 13 Umeå

 

 

2019-10-31--11-01

 

Ambassadörs utbildning

Genomförs av förbundet på Scandic Alvik i Bromma. Här kommer ett antal  från oss ha möjligt att erhålla en utbildning.  Britt Mari Malm meddelar att fem deltaga från Västerbotten kom med i utbildningen. 5 st blivande ambassöder kommer att medverka från oss i Västerbotten.

 

2019-11-05

 

Seniorer

Hjärnkoll-Västerbotten inbjuder till föreläsning med Gösta Bucht och Gunne-Gerd Johansson, Hjärnkoll-Västerbottens seniorprojekt, är bokad i PRO hörsal på Kanalgatan 6 i Skellefteå tisdagen 5/11 klockan 12.00 - 13.30. Föreläsningen kommer att webb-sändas.

 

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. I höst kommer Hjärnkoll-regionerna Örebro, Gävleborg, Västmanland, Skåne och Västerbotten bjuda in till seminarium i samband med lanseringen av den nya satsningen på samtalsgrupper för seniorer - Vi pratar om livet - med erfarna seniorambassadörer som samtalsledare.

Seminarierna kommer att ge ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt. Hjärnkoll presenterar sin seniorverksamhet, den nya satsningen samt hur vi arbetar med att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre. Håll utkik på vår hemsida och Facebook, mer information kommer.

 

 

 

Nationellt 

 

mån

08