Aktiviteter

-Datum

---------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

2018-11-27--28

och 2018-12-19

 

Utbildning av nya ambassadörer i

Norrland

 

2018-12-11

Hjärnkoll har Styrelsemöte i Skellefteå. Mötet kommer att börja kl 11.00 - 12.00 med avstämning av Peer Support, deltar gör Caludia Kerttu och Liz Bertholdsson -

Ordinarie styrelsemöte startar kl 13.00. 

Vi kommer att hålla till på Castor som vanligt!

Det går som vanligt en minibuss från Umeå. Kontakta

Torbjörn Olofsson 

070-5473929

torbjorn.olofsson17@gmail.com