Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

2020-01-15

 

Länsplanen 2019 -2020

 Finns nu att tillgå se länk ovan

 

Notera

 

I huvudet på vår samordnare

(Brittis Malm)

 

(Inget är ännu slutlgiltigt beslutat)

Träffar för ambassadörer.

 • 27 januari på Castor i Skellefteå och 24-25 mars ( eller i april beroende var vi hittar lokaler) för utbildning med övernattning.Med följande program:
  • Kan vara bra att få ett svar så fort som möjligt på detta datum för då kan inbjudan skickas ut i god tid. 

   Utbildningsdag 10.00 - 15.00 med lunch. 

   10.00 -10.15 

   Välkommen. Information.

   10.15 - 11.15

   Föreläsare Lennart Johansson, Friskis&Svettis, om välmående, kost och rörelse.

   Samtal/workshop/promenadsamtal 

   12.00 - 13.00 

   Lunch

   13.15 - 14.00

    

 • Föreläsare Shaun Martin, Mötesplats Castor, vikten av meningsfull sysselsättning för vårt välmående.

  24-25/3? ( mina löst formulerad tankar)

    Då vi varit på Medlefors vilket krävt att vi haft bidrag från andra har också programmet blivit väldigt styrt av bidragsgivarnas regler därför tänker jag att vi kan prova något annat.  

 

2020-01-22

 

 

 Migrationsprojektets seminariedag i Umeå,

En intressant dag med nya perspektiv på vårt arbete.

Dagen riktar sig i första hand till proffessionen. Länk till detta arr finns nedan.

https://sv.surveymonkey.com/r/Y3GYJNM

 

13.00 – 13.20 Caroline Lindström, projektledare, berättar om Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.
13.25 - 13.55 Yahya Moazin, Hjärnkollambassadör, berättar om sina erfarenheter av flykt, psykisk ohälsa, möten med vården, etablering och familjeåterförening.
14.00 – 14.30 Annika Westergren, leg. psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter i Umeå berättar om trauma hos nyanlända och behandlingsmöjligheter.
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 15.30 Panelsamtal där publiken får chans att ställa frågor. Deltagare: Yahya Moazin, Annika Westergren, och Joel Persson, kurator på SFI-skolan i Umeå samt verksam i SKL:s projekt Hälsofrämjande etablering.
 

2020-01-30

10.00-12.00

 

Hjärnkoll samverkan med spcialistpsykiatrin

 

Snösparven vån 5 Pykiatrin, Umeå

 

2020-01-30

13.00-16.00

 

Dagordning

Styrelsemöte Hjärnkoll

 

Göken vån 5 Psykaitrin, Umeå

 

2020-02-06

18.30 -20.30

 

Medlemsträff imbjudan

Nytt år och nytt årtionde, vi vill bjuda dig.

 

Vi inleder år 2020 med en medlemsträff. Vi har förmånen att ha Mårten Jansson som leder denna – se inbjudan (klicka ovan).

Anmälan görs till vår samordnare Britt-Marie Malm (se länken ovan).

 

Föreningen står för omkostnader och arvoden utgår i vanlig ordning.

 

Mycket Välkommen till vår medlemsträff!

 

2020-03-19

10.00-15.00

 

 

Inspirationsdag anhörigskap

 

Regionen bjuder in till en anhörigdag i samverkan med Funktionsrätt.

Den kommer att sändas, men samlingssalar är bokade i både Umeå, Skellefteå och Lycksele där också värdar kommer att finnas. En viktig dag för utvecklingen av det arbete vi påbörjat inom psykiatrin.

Tanken är även att 15.00 - 16.30 fortsätter dagen med Funktionsrätt som värd för att ge anhöriga möjlighet att få ett "eget rum" för samtal, framföra tankar och önskemål på ett friare sätt.

2021 hoppas vi på att en liknande dag ska ske men då i samverkan med kommunerna i länet för att försöka bygga långbänkar istället för stolar där människor kan falla emellan. 

Inbjudan kommer senare och info om anmälan kommer senare. Sprid gärna datumet. 

 

2020-04-23

10.00-12.00

 

Hjärnkoll samverkan med spcialistpsykiatrin