Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

 

 

2020-06-11

kl10.00 

Träff med Specialistpsykiatrin

CORONA

Hjärnkolls

seniorambassadörer

sluter upp för

äldres psykiska hälsa 

Vi erbjuder gruppsamtal för äldre som oroas och/eller känner av ensamhet till följd av coronautbrottet.

 

2020-09-23--24

-

2020-10-16

 

 

Utbilda dig till ambassadör för (H)järnkoll i Västerbotten

 

Nu har vi klart med datum för Ambassadörsutbildning 2020 och hoppas att du kan frigöra tid för att delta dessa dagar.

Utbildningen kommer att ske i Gävle  i år.

Vi står för resor, boende, utbildning och mat, alltså alla omkostnader. Dock utgår ingen ersättning för Er tid.

 

För Dig som, hunnit bli 60+, och ska utbilda dig till Seniorambassadör kommer det att tillkomma en dags utbildning som kommer att förläggas före den 23-24/9. Datum och plats för den dagen är ännu inte bokad. 

Britt Mari Malm kommer att delta under utbildningarna

23-24/9.

Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36