Aktiviteter

-Datum

--------------

Aktivitet

-----------------------------------------------

Oktober 

 

Riva hinder


Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld
i nära relationer som arrangeras för femte året i rad.
Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med
funktionsnedsättning i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete.
Nytt för i år är att Riva hinder enbart sänds via webben
och att utbildningen är fördelad på tre tillfällen. Du kan
välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna.
Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

Tider
Tisdag den 13 oktober, kl. 10.00-12.00
Tisdag den 20 oktober, kl. 14.00-16.00
Torsdag den 22 oktober, kl. 10.00-12.00

 

 

2020 

oktober

 

 

Hjärnkoll  konstutställning 

på Väven i Umeå oktober månad.

Se reportage i Vk

 

20-11-11

 

Intresserad av Peer Support?

Informations - Café

Skellefteå i  Castor 13.00-16.00

"Informationsmöte Peer Support  i Skellefteå 11/11 -

följ länken: Klicka här

Kontakta:

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

20-11-13

 

NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med anhörigstöd.

OBS: Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats. Detta kostar inget.

 Anmäl dig här

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

NSPH Hemsida

 

2020-10-20--21

-

2020-11-17

 

 

Utbilda dig till ambassadör för (H)järnkoll i Västerbotten

 

Nu har vi klart med datum för Ambassadörsutbildning 2020 och hoppas att du kan frigöra tid för att delta dessa dagar.

Utbildningen kommer att ske på Härnösands Folkhögskola och där kommer vi också att bo.

Vi står för resor, boende, utbildning och mat, alltså alla omkostnader. Dock utgår ingen ersättning för Er tid.

 

Utbildningen är en samverkan med Hjärnkoll i Västernorrland samt Riksförbundet.
Utbildningsledaren är Anna-Malin Blomqvist från Riksförbundet.

 

Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36

2020-11-17

2020-11-19

 

Inbjudan till webbinarium om självskadebeteende

13:00 Inledning
Medverkande: Conny Allaskog och Jessica Andersson, Föreningen SHEDO

13:05 Att ta sig ur ett självskadebeteende

14:00 Om föreningen SHEDO och informationsprojektet

14:30 Om Brukarstyrda inläggningar

Inbjudan nr 2

 

20-12-03

13.00-16.00

 

Intresserad av Peer Support?

Informations - Café

Lycksele

 Vuxenskolans lokaler 13.00-16.00

Kommer att webbsändas (mer information kommer)

 

Kontakta:

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

20-12-08

13.00-15.00

 

Intresserad av Peer Support?

Informations - Café

Umeå

 

Välkommen till frälsningsarmén 

13.00 - 15.00

Kungsgatan 47 B, Umeå

Ev. blir det Webbsändning

 

Kontakta:

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com