Möten / Träffar

 

6 oktober

Anhörigdagen 6 oktober 2021
i år en internationellt uppmärksammad dag!

Vem är anhörig?

Stödjer du eller hjälper du någon i din närhet

Anhörigas riksförbund erbjuder information - digitalt

Se vår hemsida:

https://anhorigasriksforbund.se/anhorigveckan-2021/

Se mer!

 

 

 

Riva Hinder

Hej!

 

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjätte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

 

Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

 

Datum och tid

14 oktober 09.30-11.30

21 oktober 09.30-11.30

28 oktober 13.30-15.30.

 

 

Anmälan

Anmälan senast 8 oktober via anmälningssidan. I anmälan anger du vilken eller vilka sändningar du anmäler dig till. Det är kostnadsfritt att delta. Länk till föreläsningarna skickas ut några dagar innan aktiviteten.

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relationer Region Västerbotten
maria.stefansson@regionvasterbotten.se


Elisabeth Nilsson, Tillgänglighetsstrateg Umeå kommun

Elisabeth.nilsson.2@umea.se

 

Utbildningsserien Riva hinder sker i samverkan mellan Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinnojouren i Umeå, Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommun.

 

Med vänlig hälsning

 

Camilla Björnehall

Kommunikatör, Funktionsrätt Västerbotten

Mob: 070-2499518

Tel: 090-70 66 02

E-post: camilla.bjornehall@funktionsrattvasterbotten.se

Hemsida: www.funktionsrattvasterbotten.se

 

210913 

 

Mycket positiv utbildning!

14 personer i blandade åldrar från hela länet går utbildningen som hålls i Medlefors, Skellefteå, med helstudier varannan vecka och självstudier resten av tiden.

______________________________________________

Äntligen påbörjar vi utbildningen av Peer Supporters i Västerbotten 

Måndag 13 september i Medlefors

Det blir deltagare från både vårt län och Västernorrland

 

 

210907

 

Minnesanteckningar (återkommer)

Mötet var välbesökt med i stort alla föreningar närvarande

 

Nätverket Umeå (NPHU)

Följande föreningar är inbjudna

OCD, RSMH, Attention Umeå, Hjärnkoll, IFS, Vuxenskolan, ABF 

Minnesanteckningar 21-04-27

 

 

210901

 

Protokoll ( ej justerat)

 

Styrelsemöte Hjärnkoll

Förslag till

dagordning

Synpunkter lämnas till 

Ordförande

Lage Grankvist, 070-286 98 15

lagegran@gmail.com

 

210831 

 

För första gången var även Norrbotten med.

Vi ser att dess informationsträffar är av stor betydelse då vi har ett norrlandsperspektiv på vissa frågor. Denna gång ägnade vi stor del av tiden åt  ersättningar som våra ambassadörer/ engagerade medlemmar i förenings arbetet ej kan ta mot från Försäkringskassan. 

 

Hej Norrlands Träff!

 

Välkommen till höstens första samverkan för våra föreningar här uppe i norr. 

Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

 

Sprid gärna inbjudan vidare till dom som borde vara med. 

 

210831 

 

En begäran om att få göra en utvärdering av vår FoU panel har framförts till Arvsfonden.

Vi återkommer när vi vet hur det blir.

Mats Hansi vår projektledare har slutat sitt uppdrag!

 

 

Välkommen hemifrån

2017-12-06 Beviljades Hjärnkoll  ett 3-årigt projekt av Allmänna arvsfonden! 

 

Projektets namn sammanfattar den metod som vi vill utveckla och sprida, Välkommen hemifrån. Metoden utgår från dessa ord:

-       VÄLKOMMEN - Hur får man en person med ovan stående utmaningar att känna sig välkommen?

-       HEMIFRÅN - Hur får man en person med ovanstående utmaningar att möta världen och dess möjligheter?

 

Projektet kommer formellt avslutas 21–08-31mot arvsfonden.

Arbetet i projektet har haft fokus på   hemmasittare som har en diagnos inom autismspektrumet

 

 

21-08--27,28

 

 

Inbjudan till den 27-28 augusti till event för God och Nära vård på nya sätt

Det pågår många initiativ i Sverige för att göra vård och omsorg mera tillgänglig där God och Nära vård blivit ett begrepp.

Region Västerbotten med Närsjukvården i Södra Lappland tillsammans med Storumans kommun och företag, akademi och organisationer, bedriver ett antal projekt som ligger i framkant på dessa områden.

Därför inbjuder vi er som är engagerade i dessa frågor inom patient och funktionshinderrröelsen, till en spännande dag den 27 augusti på Storumans flygplats, med presentationer och demonstrationer av såväl digitala tjänster och produkter som nya typer av transporter för leveranser och persontransporter i både luften och på vägen!

Dagen efter, lördag den 28 augusti är det också ett event i Storuman centrum, ”Smartbygd”, tillsammans med SVA – Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt som tillsammans med Hemvärnet och Storumans Folkhögskola visar upp hur Sverige ska bli bättre på smittskydd och civil beredskap.

 

För fullständigt program och länk till anmälan, se här:

27 augusti  https://www.regionvasterbotten.se/kurs-konferens-och-event/varden-kan-komma 

28 augusti https://www.regionvasterbotten.se/kurs-konferens-och-event/smartbygd-i-storumans-centrum

 

Vidarebefordra gärna Inbjudan till fler som kan vara intresserade!

 

Varmt välkomna!

 

 

Med Vänlig Hälsning

 

Pia Kristiansson

Projektledare

 

Region Västerbotten

Närsjukvården Södra Lappland

070-6007302, +46 70 6007302

pia.kristiansson@regionvasterbotten.se

www.regionvasterbotten.se

Besöks- och postadress: Storumans sjukstuga, Backvägen 2, 923 32 Storuman

 

 

21-08-24

 

NSPH bjuder in till webbinarium om ”God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa”

 

NSPH bjuder härmed in nätverk, styrelseledamöter samt tjänstemän inom NSPH och våra medlemsförbund till ett digitalt möte om utredningen God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa SOU 2021:6

 

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, deltar och presenterar utredningen. Syftet med förslagen är att primärvården ska bli bättre rustad att hjälpa personer med psykisk ohälsa.

Ca 30 procent av besöken inom primärvården har sin grund i psykisk ohälsa,  och utredningen har bla tagit fram en modell för hur primärvården skulle kunna organiseras.

Utredningen är nu ute på remiss, med remissvar senast 30/9.

 

Datum: Tisdag 24/8 kl. 09.30-11.00.

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Magnus Andersson, intressepolitisk ombudsman NSPH.

Tel 076 698 36 80

E-post: magnus.andersson@nsph.se

 

 

Obligatorisk föranmälan senast fredag 20/8  via mail till magnus.andersson@nsph.se

Ytterligare information och länk till mötet kommer därefter till dem som anmält sig.

 

Debattartikel av Anna Nergårdh mfl – ”Så rustar vi primärvården för att möta psykisk ohälsa”

https://www.altinget.se/vard/artikel/utredare-saa-rustar-vi-primarvaarden-for-att-mota-psykisk-ohalsa

 

Länk till utredningen: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/08/SOU_2021_6_webb.pdf

Lättläst: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/08/Ra%CC%88tt-sto%CC%88d-till-psykisk-ha%CC%88lsa-La%CC%88ttla%CC%88st.-SLUTLIG.-2101271.pdf

 

Vänliga hälsningar

Magnus Andersson

Intressepolitisk ombudsman

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Tfn 076 698 36 80

E-post: magnus.andersson@nsph.se

www.nsph.se

 

 

Klicka hör större bild utskrift

 

21-06-22

 

Funktionsrätt Västerbotten

söker en chefsassistent.

 

Vi söker dig som vill bidra och utveckla arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Västerbotten med fokus på funktionsrätt. Det är en tidsbegränsad anställning för att stärka upp verksamheten under en period av flertalet projekt.

 

Funktionsrätt Västerbotten är en regional samarbetsorganisation som samlar 36 medlemsföreningar, tillika ägare, och samlar cirka 30.000 västerbottningar kring den gemensamma visionen ”ett samhälle för alla”. Vi arbetar för att västerbottningarnas mänskliga rättigheter ska vara självklara och okränkbara. Vi vill att samhället ska vara universellt utformat för alla med likvärdiga möjligheter att delta i alla dess delar.

 

Sista dag för ansökan är 30 juni 2021.

Läs annonsen genom att klicka på länken

https://www.funktionsrattvasterbotten.se/jobba-hos-oss

 

Med vänlig hälsning

Camilla Björnehall

Kommunikatör, Funktionsrätt Västerbotten

Mob: 070-2499518

Tel: 090-70 66 02

E-post: camilla.bjornehall@funktionsrattvasterbotten.se

Hemsida: www.funktionsrattvasterbotten.se

 

 

21-06-03

 

Protokoll

(Protokoll länkar)

Styrelsemöte Hjärnkoll

Förslag till dagordning

 

Välkommen

Lage Grankvist

lagegran@gmail.com

070-286 98 15

 

 

 

Minnesanteckningar kommer

---------------------____----------------------------

Träff med Specialist psykiatrin

Förslag till dagordning

 

Minnesanteckningar

föregående träff 25 mars

 

 

21-06-01

 

Träff Hjärnkoll Norrland

 

Frågor?

Ordföranden

Lage Grankvist

lagegran@gmail.com

070-286 98 15

 

21-05-27

18,00-20,00

 

Hjärnkoll – Västerbottens
AMBASSADÖRER

erbjuder kostnadsfria
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
i samarbete med Psykeveckan,
Skellefteå/S.Lappland

Klicka nedan för mera info

samt klicka på länken för att delta

 

Kl. 18.00 – ca 20.00 Margret Fjellström

Länkar till föreläsningen

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vasterbotten/live/

 

Vill Du delta med frågor till föreläsaren behöver du vara inloggad på youtube.com.

https://youtu.be/2tlUVz-oF9k

 

 

21-05-27

 

Välkommen till Norra sjukvårdsregionens lanseringskonferens för Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP)

Varför ska vi använda dem? Vad gör de för nytta? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem till riktlinjer och övriga kunskapsstöd? Hur följer vi upp dem?

Inbjudan till chefer, nyckelpersoner för utveckling och samordning inom området och brukarorganisationer.

 

Program och anmälan senast 20 maj

 

21-04-27

----

21-05-27

 

Anmäl dig till utbildning

Mer information med anmälningsblankett

 

För frågor kontakta 

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

Anmälan 26/4 - 27/5

Urval 31/5 - 18/6

 

Platsbanken

 

21-04-23

 

PEER SUPPORT

Annons kommer ut under nästa vecka!

Annonsen kommer du att hitta bl.a.  i de lokala tidningarna, på vår hemsida hjarnkollvasterbotten.se, på vår facebook-sida, Hjärnkoll-Västerbotten samt i Platsbanken!

Mer information

 

21-03-25

21-04-22

21-05-27

 

Hjärnkoll – Västerbottens
AMBASSADÖRER

erbjuder kostnadsfria
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
i samarbete med Psykeveckan,
Skellefteå/S.Lappland

Klicka nedan för mera info

samt klicka på länkarna för att delta

 

TORSDAG 25/3 Kl. 18.00 – ca 20.00 Micke Jones
TORSDAG 22/4 Kl 18.00 – ca 20.00 Camilla Olsson
TORSDAG 27/5 Kl. 18.00 – ca 20.00 Margret Fjellström

 

 

21-05-07

 

Kommande evenemang

 
Visa vägar 2021  – 

NSPH bjuder den 7 maj in till vårens mest betydelsefulla konferens om möjligheterna till ökat brukarinflytande inom psykiatrin och socialpsykiatrin

 

 

21-04-28

 

Välkommen till digitala samtalsträffar

för Dig som är Anhörig till vuxen/ung vuxen person

med Psykisk Ohälsa/funktionsnedsättning!

Mer information

Anmälan: senast 2021-05-07 till samordnare.hjarnkollvasterbotten@gmail.com eller anna.juul@svenskakyrkan.se

Kostnadsfrittt!

 

21-04-27

 

Nätverket Umeå (NPHU)

Förgående minnesanteckningar brukarråd

Innevarande mötesanteckningar

 

21-04-24

 

Årsmötet genomfördes planigt

Protokoll kommer

-------------------------------------------------------------

 

Årsmöte 

Hjärnkoll Västerbotten

Mötet sker per telefon vilket framgår av

Kallelsen

Dagordning

 

 

21-04-21

 

Ordförandemöte

Funktionsrätt VÄsterbotten

Dagordning

 

Vår representant

Lage Grankvist

lagegran@gmail.com

070-286 98 15

 

210-04-22

 

Hjärnkoll – Västerbottens
AMBASSADÖRER

erbjuder kostnadsfria
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
i samarbete med Psykeveckan,
Skellefteå/S.Lappland

Klicka nedan för mera info

samt klicka på länken för att delta

 

TORSDAG 22/4 Kl 18.00 – ca 20.00 Camilla Olsson

 

 

21-04-15

 

Enligt uppgift en fantastisk bra träff där många ideér lyftes upp.

Träffen har gett mersmak och flera kommer! Just dialogen mellan Helen Mårtensson Strandberg och Mårten Jansson om god och nära vård blev en bra start. Fler träffar med Umeå och Skellefteå aktualiserades.

 

Följande grundmaterial aktualiserades se länkar:

Helene Strandberg Mårtensson

Mårten Jansson

Grupparbetsmaterial

------------------------------------

 

Hej!

Välkommen!

Digital Nätverksträff för S Lappland. 

Se bifogad inbjudan

 

Sprid gärna inbjudan i dina kanaler!

Alla intresserade är välkomna! 

--

Hälsningar

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

www.facebook.com/Hjärnkoll-Västerbotten-649551308792413/

 

21-03-24

Välkommen till release av materialet i anhörigprojektet

ABF Skellefteå 

 

Är du nyfiken på vårt anhörigprojekt? Den 24 mars lanserar vi materialet ”Stöd till anhöriga”. Det vill vi fira vi genom att ge alla som vill möjligheten att ta del av filmer som tagits fram inom projektet. Den 24 mars klockan 10.00 kommer materialet presenteras via Zoom där du som deltar också får en möjlighet att ställa frågor. 

”Stöd till anhöriga” är ett material som består av fem träffar och blandar fakta, diskussioner, filmer och övningar med fokus på att må bättre i sitt anhörigskap.

Studiecirklarna är en del av RSMH:s projekt för anhöriga till personer med psykisk ohälsa i syfte att stötta dem och bidra till att de träffar andra i samma situation. Projektet är ett samarbete med Nka och ABF och finansieras av Folkhälsomyndigheten.

 

Frågor funderingar Kontakta Ulrika Olofsson på mailen ulrika.olofsson@abf.se

 

Välkommen till release av materialet i anhörigprojektet - rsmh
 
För att delta, anmäl dig via länken på vår hemsida:
 

 

Vill du eller någon du känner ta del av det studiecirkelsmaterialet som tagits fram inom ramen för RSMH:s anhörigprojekt? Snart släpper vi materialet Stöd till anhöriga.

 

21-03-25

 

Hjärnkoll

Träff via Video 

Dagordning

Med Specialistpsykiatrin i Regionen

Skicka gärna in frågor som ni tycker att vi skall belysa 

till

Lage Grankvist

lagegran@gmail.com

070-286 98 15

 

21-03-25

 

Hjärnkoll – Västerbottens
AMBASSADÖRER

erbjuder kostnadsfria
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
i samarbete med Psykeveckan,
Skellefteå/S.Lappland

Klicka nedan för mera info

samt klicka på länken för att delta

 

TORSDAG 25/3 Kl. 18.00 – ca 20.00 Micke Jones

 

 

21-03-11

18.00-20.00

 

Protokoll 

--------------------------------- 

Styrelsemöte Hjärnkoll

Observera ny tid

Förslag till dagordning

Skicka gärna funderingar och frågor till ordföranden

Lage Grankvist

lagegran@gmail.com

 

 

21-03-04

 

Digital föreläsning

”Ärr för livet”

Sofia Åkerman

Gästar Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Sofia är författare, legitimerad sjuksköterska samt doktorand i juridik vid Lunds universitet. Under 2020 kom boken ”Ärr för livet” som är en personlig berättelse om självdestruktivitet.  
Samtalet kommer att beröra frågor om makt, skuld och ansvar vid självdestruktivitet och psykiatrisk vård. Men också hur man kan finna stöd och kraft för att kunna ta sig vidare i livet.
På scen medverkar även skådespelare Jens Olsson.

Moderator för evenemanget är Jonatan Wistrand läkare och medicinhistoriker vid Lunds universitet.

Anmälan via denna länk

 

 

21-02-25

 

Temadag anhörigskap till vuxna

 

Välkommen till en temadag i anhörigfrågor. Vi vänder oss till dig som har en anhörigvårdarroll till vuxen anhörig samt till dig som har intresse av anhörig-frågor såsom politiker och tjänstepersoner inom Region Västerbotten

 

Program och annmälan via denna länk: KLicka Här

 

21-02-16

18.00-20.00

 

Nätverket Psykisk Hälsa Umeå

 

 • Aktiviteter i föreningarna- föreningsutbyte. Varje förening förbereder en kort dragning om sina föreningars aktiviteter.
 • Andreas Lundgren frågan om anhörigstöd, hur går vi vidare?
 • Info Psykeveckan, föreningsdag, förslag?
 • Förbereda för brukarråd.
 • Bidrag SKR, avtal om överenskommelse om Psykiatrisatsningen 2021-2022, Tor-Björn
 • Info anhörigdag Regionen 25/2, Tor-Björn, se Hjärnkolls hemsida
 • Hur ska vi förbereda oss för efter Covid, hur ska vi tänka?

 

Klicka här för att delta i mötet.

 

 

21-02-16

11.00-13.00

 

Ambassadör/informatörsträff

Tid:Tisdag 16/2 kl. 11.00 - 13.00

 

Välkommen att mötas digitalt och dela tankar, ideer och inspirera varandra.

Länk till mötet kommer senare.

Meddela mig om du vill vara med! 

Då hoppas jag att vi ses på studiecirkel och/eller på ambassadör/informatörsträffen!

Har Du facebook finns vi där, sök Hjärnkoll - Västerbotten så hittar du vår sida.

 

Länk: Hälsning Samordnaren

 

 

21-02-11

09.00-12.00

 

Insatsprogrammet (VIP) för adhd

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd - SKR

Lanseringskonferensen för det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd sänds 11 februari. Webbsändningslänk: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

 

Länk SKR

 

21-02-08

18.00-20.15

 

Studiecirkel - Återhämtningsguiden

Start: Måndag 8 februari kl. 18.00 - 20.15 

 

De som varit med tidigare har upptäckt att det går att föra viktiga samtal även i ett digitalt möte. Någon har varit med genom att ringa in till mötet och vara med via telefonen men att kunna delta med både bild och ljud ger mer. 

Vi tar pauser så ofta vi behöver och har även en längre "fikarast" under passet.

Studiecirkeln kommer alltid i fortsättningen att vara varje måndag. 

Anmälan med Ditt namn och personnummer till samordnare.hjarnkollvb@gmail.com, senast 4/2.

Denna termin går vi igenom Återhämtningsguiden - för dig som mår dålligt.

http://www.aterhamtningsguiden.se/Om-terhaemtningsguiden/

Det är ett material som både kan hjälpa oss själva men också vara till nytta i vår kontakt med andra människor. 

Hoppas att du kommer med!  Välkommen! 

 

Länk: Hälsning Samordnaren

 

20-01-21

18.00-20.00

 

 

Protokoll kommer

--------------------------------------

Styrelsemöte Hjärnkoll

 

Denna träff blir som vanligt ett videomöte. 

Finns det något särskilt ni som medlem vill att vi tar upp på mötet.

Maila eller ring 

hjärnkollvasterbotten24@gmail.com

Torbjörn Olofsson, 070-547 39 29 

 

21-01-14

 

Viktig information!!

Peer Support i VÄsterbotten

 

NSPH Göteborg har meddelat oss att ingen av deras utbildningsteam kommer att göra några resor under våren p.g.a. pandemin.

Detta gör att vi tyvärr är tvungna att än en gång hitta nya lösningar vilka Ni kan läsa om i meddelandet i bifogad länk.

 

Meddelandet

 

20-01-13  10.00-12.00

 

 

Minnesanteckningar 

Idag publicerar samsjuklighetsutredningen under ledning av Anders Printz sin problemformulering tillsammans med ett målbilder som utredningen tagit fram tillsammans med personer med egen erfarenhet och anhöriga.  

Se länkar:

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/201207-Målbilder-samsjuklighet-2020-12-22.pdf

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/Utredningens-iakttagelser-20-12-22.pdf

--------------------------------------------------

Årets första träff med Psykiatrin

 

Videorum finns bokade i Umeå och i Skellefteå om några vill komma dit.

I Skellefteå är det rum Solrosen

I Umeå rum Snösparven.

 

Ni har fått minnesanteckningar med kallelsen, men jag lägger med dem även här.

 

Dessa punkter har jag uppfattat inför vårt möte;

 

 • Föregående minnesanteckningar
 • Aktuell information från våra olika delar
 • Patientråd. Återkoppling kring läget.
 • Peer Support. Vad händer där?
 • Covid-läget. Samsjuklighetsutredningen. Kort info.
 • Tid för nästa träff
 • Övriga punkter

 

Vi ses!

 

Med vänlig hälsning

Lena Pettersson

 

 

 

 2021

Hjärnkoll Västerbotten

hälsar alla

Gott Nytt ÅR

 

 

GOD JUL till Alla 

och

Gott Slut År 2020

 

20-12-11

10.00-12.00

 

 

Många deltog i genomgången av ABF. Det gavs möjligheter till olika frågeställningr som förtydligade användningen av videoprogram för kommunikation / dialog, särskilt i dessa Covid tider.

Tack ABF !

----------------------------------------------

ABF inbjuder till 2 st utbildningstillfällen :

fredag 11 december kl 10-12      Teams

tisdag 15 december kl 10-12       Zoom

Anmälan görs via denna länk. 

 

https://forms.gle/JXVPZhPYgLGHtZ5j8

 

Hej,

I dessa tider är det svårt att hålla kontakt med  sin förening och sina nära och kära. Och så kommer det nog förmodligen att vara en bra bit in på nästa år också.

I väntan på att vi ser någon ljusning på pandemin försöker vi från ABFs sida vara våra medlemsorganisationer till hjälp så långt det är möjligt.

Vi vill därför erbjuda er länsförening som tillhör funktionshinderrörelsen att delta i två utbildningstillfällen där ni får prova på eller lära er lite mer om att hålla möten i de digitala plattformarna Teams och Zoom.

Ni kommer att få lära er grunderna i de digitala plattformarna, hur man bjuder in till ett möte, de olika funktionerna i plattformen (mikrofon och kamera) och annat som kan vara bra att veta. I samband med bekräftelsen kommer ni att få instruktioner om hur ni kan få tillgång till programmen för att kunna delta vid utbildningstillfället. Vi vill  ha din anmälan senast den 8 december.

 

 

Projektet innebär att man nu samlar spetkompetens på

Stenbergska, Lse

Anderstorp, Skellefteå

När det gäller arbetet så finns utmaningar i avstånden att beakta samt att det är många olika kommuner att samverkan i och med. Detta gäller specifikt Stenbergska. Andra specifika anpassningar kommer att göras i Skellefteå utifrån deras behov....

 

Ersboda, Umeå startade  2018

 • där har  man sett förbättringar när det gäller mötande utifrån förekommande behov.
 • följande bemanning finns , Sjukgymnast, arbetsterapeut, Läkare 
 • Man har arbetat med många aktiviteter när det gäller gränssnitten mellan kommun och Habiliteringscentrum mfl.
 • Uppföljning stöd för målgruppen är en viktig del
 • Spetskompetens finns

 

 

 

INBJUDAN!

 

DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF FÖR IMPLEMENTERING AV
PEER SUPPORT I HELA VÄSTERBOTTEN!

3/12 (Södra Lappland)
samt

8/12 ( Umeå)
KL. 13.00 – 15.00.


Samma information ges vi bägge tillfällena så det går bra att välja datum oberoende var Du finns i länet!
Länk till mötet finns längre ner i inbjudan!

 

Länk till mötet

 

20-12-03  

20-12-08

 

 

Projektet går nu in i en ny fas med utannonsering i tidningar och även annonser via arbetsförmedlingen. Alla är välkommen att söka och utifrån den profil som framgår av annonser sker sedan uttag till en kommande utbildning som går av stapeln på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. 

Att bli uttagen till en utbildning innebär inte erhållande av en anställnnig som Peer Support. Anställning av Peer Supporters kommer att ske efter genomgången utbildning.

 

INBJUDAN!

 

DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF FÖR IMPLEMENTERING AV
PEER SUPPORT I HELA VÄSTERBOTTEN!

3/12 (Södra Lappland)
samt

8/12 ( Umeå)
KL. 13.00 – 15.00.


Samma information ges vi bägge tillfällena så det går bra att välja datum oberoende var Du finns i länet!
Länk till mötet finns längre ner i inbjudan!

 

Länk till mötet

 

 

20-12-01

 

Föreläsningar av NSPHIG och deras arbetet med brukar-/anhörig- och Patientdelaktighet när det gäller SIP var mycket intressant.

Professionens informationer från VG och Örebro var intressanta att höra.

 

Dagmar Schröder och Gun Mikaelsson höll i trådarna.

dagmar.schroder@regionvasterbotten.se

 

-------------------------------

Inbjudan

I inbjudan, se bilaga, finns det en klickbar anmälningslänk.

Vänligen fyll i namn och e-post adress av deltagare från Hjärnkoll, så skickar jag en bekräftelse till dem och länken till den digitala konferensen veckan innan.

Ni kan delta fler via samma länk om ni har tillgång till videokonferenslokal.

 

För tema och program, se sidan 2.

 

Med vänlig hälsning

Dagmar Schröder

Region Västerbotten

FoU Välfärd 

+46 90 165297

+46 70 5559887

dagmar.schroder@regionvasterbotten.se

www.regionvasterbotten.se

 


Länk till mötet

 

 

20-11-25

 

Genomförts med mycket bra uppslutning

 

Påminner

om den digitala ambassadörsträffen imorgon, ONDSDAG 25/11 KL. 14.00 - 16.00.
UR PRO
- Karl-Anton kommer och berättar om FOU-panelen.
- Mikael Sandlund har en frågeställning som det behövs experthjälp att svara på som handlar om LTP. Vi hoppas på kloka tankar och svar från Er!
- Två ambassadörer var nere i Stodkholm på NSPH-dag om "Morgondagens psykiatri". De delar med sig av sina kunskaper och upplevelser som de fick med sig därifrån.
- Information om Peer Support som nu är på gång i Västerbotten. Utbildning är planerad.
- mm, mm...
Hoppas att vi ses!

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

 samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

 

2020-10-20--21-

 

2020-11-17

 

 

Noterar

att vi har 4 st nya ambassadörer utbildade och att dessa är i åldrarna 18 år ---26 år

______________________________


Utbilda dig till ambassadör för (H)järnkoll i Västerbotten

Nu har vi klart med datum för Ambassadörsutbildning 2020 och hoppas att du kan frigöra tid för att delta dessa dagar.Utbildningen kommer att ske på Härnösands Folkhögskola och där kommer vi också att bo.Vi står för resor, boende, utbildning och mat, alltså alla omkostnader. Dock utgår ingen ersättning för Er tid.
Utbildningen är en samverkan med Hjärnkoll i Västernorrland samt Riksförbundet.
Utbildningsledaren är Anna-Malin Blomqvist från Riksförbundet.
Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36

 

2020-11-17

2020-11-19

 

 

 

Inbjudan till webbinarium om självskadebeteende

13:00 Inledning
Medverkande: Conny Allaskog och Jessica Andersson, Föreningen SHEDO

13:05 Att ta sig ur ett självskadebeteende

14:00 Om föreningen SHEDO och informationsprojektet

14:30 Om Brukarstyrda inläggningar

Inbjudan nr 2

 

 

20-11-13

 

Stort tack till dig som deltog på vår inspirationsdag om anhörigstöd 13/11

Vi är glada över det stora intresset för konferensen och att dagen gick så smidigt att genomföra digitalt (runt 130-180 personer under dagen som helhet).

 

Vi hoppas att du som deltog under dagen vill svara på några snabba, enkla utvärderingsfrågor.

 

Det tar bara några minuter:

https://sv.surveymonkey.com/r/ZMBNHVY

 

Med hjälp av era svar får vi förutsättningar att försöka göra ännu bättre konferens nästa gång!

 

Dokumentation från dagen, tillsammans med era reaktioner via Menti.com, finns på vår hemsida.
https://nsph.se/evenemang/inspirationsdag-om-anhorigstod-2020/

 

Konferensen går även att se i efterhand:

https://www.youtube.com/channel/UCmPE5dzi07QuVANtwwoLRQg

 

De förslag som ni lämnade under dagen via verktyget Menti finns att läsa mer i detalj här:
https://bit.ly/anhörigMenti2020

 

Vid slutet av dagen beskrev ni vad ni tog med er från konferensen, vilket syns i det inspirerade ordmolnet här nedanför. Det är uppenbart att anhörigas situation och anhörigstöd är något som väcker känslor och engagerar många av oss.

 

-------------------------------------------------

 

En givande dag med Annika Strandhell som inledande talare för dagen. Vikten att fortsätta våga tala om psykisk ohälsa som ändå är den största sjukdomen av alla sjukdomar.

 NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med anhörigstöd.

OBS: Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats. Detta kostar inget.

 Anmäl dig här

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Vill du närvara fysiskt under konferensen?
Då behöver du anmäla sig senast imorgon den 29 oktober. Kostnaden är 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.Vill du veta mer om inspirationsdagen kan du läsa mer om den härNSPH Hemsida

 

 

20-11-11

 

Minnnesanteckningar

 

..................................................................

Träff med ledningen för Psykiatrin

Dagordning

 • Aktuell information från våra olika områden.
 • Förändringar eller ny information?
 • Sådant som är bra att andra får veta.
 • Patientråd. Fortsatt arbete utifrån att Hjärnkoll beviljats medel för tillskapande av patientråd. Ni har tidigare fått information gällande ansökan,tänkt planering osv.
 • Peer Support. Aktuellt läge. Hur ska arbetet planeras vidare?
 • Patientkontrakt (Min Plan) . Söka medel för att arbeta med det. Kan man koppla ihop det med Peer Supportuppdraget? Information och tankarpå samarbete och utveckling av arbetet med patientkontrakt.
 • Covidläget. Hur är läget på våra psykiatriska kliniker. Hur mår våra medmänniskor i Västerbotten? Blir Hjärnkoll oftare kontaktade nu än tidigare? Hur har covidläget påverkat den psykiska hälsan/ohälsan?

Övrigt

Inkom med synpunkter på vad mer som du vill att vi tar upp  
Torbjörn Olofsson

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com

 

 

20-12-08

 

Inställt på grund av Coronan

 

 

Intresserad av Peer Support?

Informations - CaféUmeå

 

Välkommen till frälsningsarmén 13.00 - 15.00

Kungsgatan 47 B, Umeå

Ev. blir det Webbsändning

 

Kontakta:Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

20-12-03

 

Inställt på grund av Coronan

 

 

Intresserad av Peer Support?

Informations - Café

Lycksele Vuxenskolans lokaler 13.00-16.00

Kommer att webbsändas (mer information kommer)

Kontakta:Britt-Marie "Brittis" MalmSamordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

 

20-11-11

 

Inställt på grund av Coronan

 

Intresserad av Peer Support?

Informations - Café

Skellefteå i  Castor 13.00-16.00

"Informationsmöte Peer Support  i Skellefteå 11/11 -

följ länken: Klicka här

Kontakta:

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

Vecka 45

2-5 nov

 

 

Hej på Er, alla härliga ambassadörer och informatörer runt om i vårt län!

 

Nu börjar en annorlunda Psykevecka 2020 lida mot sitt slut.

 

Det har varit program i Skellefteå, Storuman och Umeå och allt har varit tillgängligt digitalt. 

Programmet från Skellefteå innehåller föreläsningar med två av våra ambassadörer och i Umeå föreläste en ambassadör. 

Vindeln anordnade en egen Psykevecka där också en från vårt ambassadörsgäng deltog. 

 

Hoppas att Du hittat till sändningarna och jag vill påminna om att sändningarna från Skellefteå ligger ute till på söndag 00.00 och de från Umeå ligger ute en månad framåt.

 

Här hittar de olika programmen:

https://regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/regional-samverkan-for-halsa-och-social-valfard/fou-valfard/psykisk-halsa/program-for-psykeveckan

 

 

 

------------------------------------

Psykeveckan i Skellefteå

Program

Idag, måndag 2/11,  kl. 13.00 kan vi lyssna på Hjärnkoll-Västerbottens ambassadör Birgitta Johansson egen berättelse via denna länk: Klicka här

(länken finns tillgänglig under hela V45)

 

Tisdag 3/11 kl 13.00 får vi lyssna på Hjärnkoll-Västerbottens ambassadör, Mats Arndze'n, Umeå, via denna länk:

Klicka här

(länken finns tillgänglig under hela V45)

 

 

Psykeveckan i Umeå

Program

Se Umeås föreläsningar live här

 

Psykeveckan Storuman

Program

Anmälningslänk till Suicide Zero föreläsningen här

Obs senast 29 oktober anmälan sista dag 

 

 

2020

oktober

 

En välbesökt konstuställning vilket 

medfört att fler stödjer vårt arbete och blivit medlem i föreningen

 

Hjärnkoll  konstutställning 

på Väven i Umeå oktober månad.

Se reportage i Vk

Oktober 

 

 

Riva hinder


Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld
i nära relationer som arrangeras för femte året i rad.
Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med
funktionsnedsättning i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete.
Nytt för i år är att Riva hinder enbart sänds via webben
och att utbildningen är fördelad på tre tillfällen. Du kan
välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna.
Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

Tider
Tisdag den 13 oktober, kl. 10.00-12.00
Tisdag den 20 oktober, kl. 14.00-16.00
Torsdag den 22 oktober, kl. 10.00-12.00

 

 

20-10-09

 

 

Stort tack till dig som kom på vår inspirationsdag 

Morgondagens psykiatri 

 

Vi är glada över det stora intresset för konferensen och att dagen gick så smidigt att genomföra med besökarna på plats samt att det var så många som deltog digitalt (runt 150 personer).  

 

Vi hoppas att du som deltog under dagen vill svara på några snabba, enkla utvärderingsfrågor. 

Det tar bara några minuter:  

https://sv.surveymonkey.com/r/9DRN3Z5

 

Med hjälp av era svar får vi förutsättningar att försöka göra ännu bättre konferens nästa gång!  

 

Dokumentation från dagen, tillsammans med era reaktioner via Menti.com, finns på vår hemsida 

 

https://nsph.se/evenemang/morgondagens-psykiatri 
 

De förslag som ni lämnade under dagen via verktyget Menti finns att läsa mer i detalj här: 
http://bit.ly/mentisvarWMHD2020 

 

Vid slutet av dagen beskrev ni vad ni tog med er från konferensen, vilket syns i det inspirerade ordmolnet här nedanför. Det är uppenbart att arbetet med att utveckla psykiatrin är något som väcker känslor och engagerar många av oss 

 

 

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

 

Morgondagens psykiatri
-hur skapar vi hållbar psykisk hälsa?

 

Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg!

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande borde utformas.

Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt politiker, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom psykisk hälsa. Dessutom till aktiva inom Hjärnkoll och NSPH:s medlemsorganisationer och regionala nätverk.

Tid: 9 oktober 2020, klockan 9.00 - 15.30

Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person. Om du måste avstå från att delta på grund av Coronasymptom så får du avboka din plats kostnadsfritt alternativt följa konferensen digitalt. Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida.

Glöm inte att anmäla dig här: http://bit.ly/anmälanWMHD2020

Om evenemanget på vår hemsida: https://nsph.se/evenemang/morgondagens-psykiatri/

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/357305755291044

 

Sista anmälningsdatum till konferensen är 28 september

 

 

20-10-05

10.00-12.00

 

 

Temadag

Här kommer en inbjudna till en temadag om Respekt för rättigheter kopplat till Funktionsrättskonventionen. Temadagen är helt digital och arrangeras av Funktionshinder- och patientrörelsen i samarbete med Region Västerbotten.

Så boka in 5 oktober klockan 10.00-12.00 i era kalendrar!

Varmt välkomna och glöm inte att anmäla er till karin.linder@regionvasterbotten.se. Det går bra att anmäla sig ända fram till klockan 12.00 på fredag den 2 oktober.

 

 

20-09-28

Kl:18.00-20.00

 

 

Minnesanteckningar

 

Välkommen till Nätverket Umeå (Digitalt)

 

Förslag till dagordning

 

Ni har alla fått en inbjudan med en länk till teams mötet. Tänk på att ni förvissar er om hur mikrofonen stängs av när ni inte pratar, det skapar så mycket oljud annars. Mejla mig om ni har övriga frågor att lyfta, så lägger jag in det i den preliminära dagordningen. Och tänk på att prova komma in i mötet 5-10 minuter innan. Känner ni er osäkra eller inte kan delta meddela mig.

Med vänlig hälsning Claudia

 

Länkt till digatala mötet: 

Anslut till Microsoft Teams-möte

Läs mer om Teams | Mötesalternativ

 

 

20-09-24 

 

Den 24 september 2020 lanseras den tredje guiden;

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.

Materialet riktar sig till den som är anhörig till någon som mår dåligt

Länk hemsidan

 

20-09-17

kl 14.00

 

 

WEBBINARIUM: UTSATTA GRUPPER I CORONAKRISEN

 

Samhället har på kort tid fått ställa om till följd av covid-19. Många har drabbats av de minskade skyddande faktorerna, vilket kan innebära en stor risk för ökat risk- och missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer

Följ seminariet HÄR

 

20-09-10 

 

Ny Ambassadörsträff Digitalt

 

Vi hade några träffar under våren och det vill jag gärna fortsätta med.
Välkommen till Digital Ambassadörsträff men information och där vi får dela med oss av våra ideer och tankar.
Torsdag 10/9 kl. 18.00 - ca 20.00. Inbjudan och länk till möte kommer vid ett separat utskick.
Meddela mig eller tacka Ja, (i inbjudan med länk) om du ska vara med så jag vet hur många vi blir.
Har Du andra ideer och tankar på vad vi, tillsammans, kan göra så kom med dom till mig så ser vi tillsammans vad vi kan
göra.
-- Hälsningar
Britt-Marie "Brittis" Malm


Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36
http://www.hjarnkollvasterbotten.se/
www.facebook.com/Hjärnkoll-Västerbotten-649551308792413/

 

Anmälan

senast

20-09-08

----

Start

20-09-15

Studiecirkel

Din egen berättelse

Metoden är att vi samtalar om våra erfarenheter med varandra och att var och en skriver sin historia så som den ser ut idag.

Hälsningar
Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
072 341 92 36

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/
www.facebook.com/Hjärnkoll-Västerbotten-649551308792413/

 

20-09-08

 

Minnesanteckningar

 

Träff Specialistpsykiatrin

Förslag till dagordning

 • Aktuellt läge Peer Support
 • Den genomförda enkäten på psykiatrin  som föredrogs vid förra mötet – hur går ni vidare med de slutsatser som kan dras av den?
 • 1 miljon till Regionen i IT-stöd för Corona
 • Genomgång av föregående minnesanteckningar
 • Patientråd, fortsatt resonemang. Önskemål från Hjärnkoll kring hur vi går vidare med det?
 • Finns nyheter kring statsbidrag?
 • Vi informerar varandra om aktuellt läge bl.a. utifrån Covid 19, sommarsituationen osv.

 

20-09-08

kl 18.00

 

Styrelsemöte

Välkommen till ett nytt möte

Dagordning

Ta kontakt med din förening med frågor som du tycker vi skall ta upp! 

Länkar till din förenings representanter.

Välkommen

 

 

20-08-08---09

 

Helgen i djurparken i Lycksele

Ja, det funkade jättebra och de hälsade oss välkommen tillbaka.

Flera kontakter från kommunpersonal från inlandet som tog med sig material.

Det var en bra och intensiv helg som avslutades med ett dopp i älven.

Djurparken Lycksele

På lördag 8/8 finns vi på djurparken i Lycksele med vattenflaskor, information och glada ambassadörer!

Välkommen !!

20-07-20

 

Tipsrunda

Hej, tack Eva och Malin som gjort i ordning tipsrundan. Fint jobb!

Det går bra att sätta upp tipsrundan, längs vandrings- och promenadstråk men den måste tas ner efter 31/8 som står på lapparna.

Givetvis får vi inte skada träd o dyl. och inte heller sätta upp på andras ägodelar utan att fråga.

Skicka gärna bilder då ni satt upp den så lägger jag upp de och kan inspirera fler

Hälsningar

Britt-Marie "Brittis" Malm
Samordnare
Hjärnkoll - Västerbotten
072 341 92 36
Läkarvägen 4b
931 41 Skellefteå

hjarnkollvasterbotten.se

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

 

20-06-26

 

Protokoll 

 

Styrelsemöte Hjärnkoll

Videomöte via utskickad länk

kl 18.00 - 20.00

Förslag till dagordning

 

 

2020-06-25

kl 15.00-17.00

Träffen var som vanligt mycket givande med många inlägg och intresserade aktiva deltagare. Fler Digitala träffar kommer att ske då vi ändå kan göra en hel del under Coronan. Flaskorna kommer att delas ut under sommaren över hela länet.

 

Digital träff ambassadörer m fl.

Gårdagkvällens, 20-06-01, digitala träff gav mersmak så nu inbjuder vi till ytterligare en träff! Vi var 16 st som deltog.

Har du något som du vill att vi ska ta upp till samtal / eller vill du deltaga så är du välkommen att ringa eller maila till mig innan så löser vi det! 

Hälsningar

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

 

 

2020-06-11

kl10.00 

 

Träff med Specialistpsykiatrin

(Inställd på grund av för få deltagare)

Maj månad

Klart

 

 

Peer Support startar

Ett första steg i anställning av Peer Supporters har godkänts av Länssamordningsgruppen LSG.

Rekrytering och Utbildning kommer inom kort att påbörjas.

Hjärnkoll och Region Västerbotten gör detta tillsammans.

Ansökan som godkänts

 

 

2020-05-08

10.00-12.00

 

 

Minnesanteckningar 

Patientenkät

Patientråd    Ansökan medel

Peer Support

Hjärnkoll samverkan med specialistpsykiatrin

2020-05-07

18.00-20.00

 

Dagordning

Hjärnkoll Västerbotten

Styrelsemöte vi telefon

2020-05-05 

 

  Mats Arndzén (radio intervju) 2.10 min in 

 Britt Marie och Eva Andersson ( radio intervju) 2.42 min in

 

Hjärnkoll dagen 5 maj 2020

Hur blir framtiden? När blir det som vanligt igen?

Visa källbilden

 

 

20-04-18 

 

Protokoll

Årsmöte Hjärnkoll Västerbotten

 

 

Årsmötet kommer att hållas den 18 april, klockan 13.00,

Visa källbilden   Telefonmöte   Visa källbilden


Skellefteå kontakta Britt Marie Malm, 073-808 36 37, brittis.m@gmail.com
Södra Lappland: Lage Grankvist, 070-286 98 15, lagegran@gmail.com
Övriga frågor: Torbjörn Olofsson, 070-547 39 29, torbjorn.olofsson17@gmail.com

 

3 april

 

NU ÄR DET NOG! 

 

Nu måste vi försöka ta makt över situationen och göra något socialt trots att Corona håller oss i sitt grepp! 

 

Tillsammans med Vuxenskolan, bjuds du in till en digital studiecirkel,  1,5 tim / vecka.

 

Materialet vi utgår ifrån är NSPH:s "Din Egen Makt"! 

 

Detta kommer att räknas som en utbildning för oss i föreningen så det kommer att utgå ersättning för deltagande med vanligt arvode, 180:-/timme. 

 

Vill Du vara med?

Anmäl Dig till mig (samordnare), genom att svara på ett mail innan fredag 3 april.

 

Britt-Marie "Brittis" Malm

Samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

 

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

www.facebook.com/Hjärnkoll-Västerbotten-649551308792413/

 

 

2020-03-24

 

Visa källbilden

Inställd på grund av Corona Virus

 

OBS! OBS! Nytt datum flyttat från 18/2

 

Funktionsrätt kallelse och dagordning 

 

En av punkterna handlar om att samla in er synpunkter inför remissvar till Region Västerbotten gällande arbetsordning för samverkan.

 

 

 2020-03-19

10.00-15.00

 

 

 

Visa källbilden

Inställd på grund av Corona Virus

 

 

Inbjudan temadag anhöriga

med program

 

Regionen bjuder in till en anhörigdag i samverkan med Funktionsrätt.

Den kommer att sändas, men samlingssalar är bokade i både Umeå, Skellefteå och Lycksele där också värdar kommer att finnas. En viktig dag för utvecklingen av det arbete vi påbörjat inom psykiatrin.

Tanken är även att 15.00 - 16.30 fortsätter dagen med Funktionsrätt som värd för att ge anhöriga möjlighet att få ett "eget rum" för samtal, framföra tankar och önskemål på ett friare sätt.

2021 hoppas vi på att en liknande dag ska ske men då i samverkan med kommunerna i länet för att försöka bygga långbänkar istället för stolar där människor kan falla emellan. 

Inbjudan kommer senare och info om anmälan kommer senare. Sprid gärna datumet. 

 

Välkommen med din anmälan via utbildningsportalen senast den 10 mars
Extern anmälan klicka här
Vid frågor kontakta
Karin Linder, Region Västerbotten 090-785 71 18, karin.linder@regionvasterbotten.se

 

 

2020-03-17

 

 

Visa källbilden

Inställd på grund av Corona Virus

 

Tisdag den 17/3 kl 18-20 Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, lokal Linden.

I tidigare utskick/minnesanteckningar fr senaste Nätverket Psykisk Hälsa Umeå finns en rad frågor som brukarföreningarna önskar lyfta på Brukarrådet.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att delta, välkomna!

 

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

 

2020-02-25

 

Minnesanteckningar

Kvalitetsregister

     • Vård                          
     • Psykiatrin                  

Vårdförlopp schizofreni

 

 

Hej alla, 

här kommer inbjudan till årets första möte i nätverket i Umeå (NPHU) tisdagen den 25/2 kl 18-20.

Lokalen är Linden på Region Västerbotten där vi brukar vara!

Björn Norlin från Västernorrland är inbjuden och kommer och pratar om 

den nationella arbetsgrupp för alla psykiatriregister och han sitter med i styrgruppen för PsykosR som han sitter med i. Björn kommer att inleda mötet, sen är det öppet för övriga frågor. Har ni något att lyfta som jag behöver veta innan är ni välkomna att höra av er till mig innan.

Om Ni inte ha möjlighet att delta så mejla mig detta, även om ni har specialkost för fikat.

Välkomna!

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

Nytt

 

Överenskommelse 2020 inom psykisk hälsa

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Fördelning av medel

 

2020-02-06

18.30 -20.30

 

 

Mårten gick genom slutsatser man dragit från  brukarrevisioner utifrån den kvalitetsgranskning som gjordes 2017 och som nu är analyserad och där det visar sig vad brukarna delar med sig av i revisionerna. 

Den slutatsats som man kommer fram till är att frågorna ofta bygger på nuvarande förhållande och utifrån perspektivet professionen. Svaren däremot visar på en annan tendens när det det gäller brukarnas upplevelser av stödet - vilket borde göra oss som frågeställare mera uppmärksamma på hur vi tolkar och ställer frågorna samt följer upp dom. 

Det är viktigt att vi kan analysera de verkliga behoven och följa upp dessa. Genom annorlunda kravställande ur brukarperspektivet blir agerandet bättre samt en mera meningsfull uppföljning.

....................................................................

Medlemsträff inbjudan

Nytt år och nytt årtionde, vi vill bjuda dig.

Funktionsrätt deras nya lokalerpå Mariehemsvägen 7 N

i Umeå.

Vi inleder år 2020 med en medlemsträff. Vi har förmånen att ha Mårten Jansson som leder denna – se inbjudan (klicka ovan).

Anmälan görs till vår samordnare Britt-Marie Malm (se länken ovan).

Föreningen står för omkostnader och arvoden utgår i vanlig ordning.

Meddela så snart som möjligt att du kommer (för fikat)

Britt-Marie "Brittis" Malm Samordnaresamordnare.hjarnkollvb@gmail.com

Telefon 072 341 92 36

 

Mycket Välkommen till vår medlemsträff!

 

2020-01-30

13.00-16.00

 

Protokoll

 

Dagordning

Styrelsemöte Hjärnkoll

 

Göken vån 5 Psykaitrin, Umeå

 

2020-01-30

10.00-12.00

 

Minnesanteckningar

RPO processsledaren Åsa

 

Hjärnkoll samverkan med spcialistpsykiatrin

 

Snösparven vån 5 Pykiatrin, Umeå

 

2020-01-23

 

 

Öppen utfrågning

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet anordnar en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

 

2020-01-22

 

Ett stort tack!

till alla som kom till vårt seminarium i Umeå den 22/1. Som utlovat kommer här åhörarkopior från föreläsningen. Annika skickar även med remissunderlag till Röda korset som vissa av er efterfrågade.

Presentation, Remissblankett, Åhörarkopia

 

Några intressanta länkar:

Utvärdering

Psykisk ohälsa flera språk

 

 

 Migrationsprojektets seminariedag i Umeå,

En intressant dag med nya perspektiv på vårt arbete.

Dagen riktar sig i första hand till proffessionen. Länk till detta arr finns nedan.

https://sv.surveymonkey.com/r/Y3GYJNM

 

13.00 – 13.20 Caroline Lindström, projektledare, berättar om Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.
13.25 - 13.55 Yahya Moazin, Hjärnkollambassadör, berättar om sina erfarenheter av flykt, psykisk ohälsa, möten med vården, etablering och familjeåterförening.
14.00 – 14.30 Annika Westergren, leg. psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter i Umeå berättar om trauma hos nyanlända och behandlingsmöjligheter.
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 15.30 Panelsamtal där publiken får chans att ställa frågor. Deltagare: Yahya Moazin, Annika Westergren, och Joel Persson, kurator på SFI-skolan i Umeå samt verksam i SKL:s projekt Hälsofrämjande etablering

Notera

 

I huvudet på vår samordnare

(Brittis Malm)

 

(Inget är ännu slutlgiltigt beslutat)

Träffar för ambassadörer.

 • 27 januari på Castor i Skellefteå och 24-25 mars ( eller i april beroende var vi hittar lokaler) för utbildning med övernattning.Med följande program:
  • Kan vara bra att få ett svar så fort som möjligt på detta datum för då kan inbjudan skickas ut i god tid. 

   Utbildningsdag 10.00 - 15.00 med lunch. 

   10.00 -10.15 

   Välkommen. Information.

   10.15 - 11.15

   Föreläsare Lennart Johansson, Friskis&Svettis, om välmående, kost och rörelse.

   Samtal/workshop/promenadsamtal 

   12.00 - 13.00 

   Lunch

   13.15 - 14.00

    

 • Föreläsare Shaun Martin, Mötesplats Castor, vikten av meningsfull sysselsättning för vårt välmående.

  24-25/3? ( mina löst formulerad tankar)

    Då vi varit på Medlefors vilket krävt att vi haft bidrag från andra har också programmet blivit väldigt styrt av bidragsgivarnas regler därför tänker jag att vi kan prova något annat.  

 

2020-01-15

 

Länsplanen 2019 -2020

 Finns nu att tillgå se länk ovan

 

2019-12-12

 

Minnesanteckningar

Brukarsamverkan Psykiatrin

 

Nästa träff 30 jan 2020 kl 10.00

Snösparven vån 5 Pykiatrin

 

 

 

Rädda 

 

SPECIALUTSKICK: Rädda Hjälplinjen - torsdagen den 5 december 2019!

Skriv under uppropet om att rädda Hjälplinjen!

 

2019-12-12 

 

Minnesanteckningar

Kallelse samverkan psykiatrin

 

Nästa träff 30 jan 2020 kl 10.00

Snösparven vån 5 Pykiatrin

2019-11-26

 

Minnesanteckningar

Dragning Åsa Mateo intresseförereningar Umeå

VIP schizofreni

 

 

Nätverket Umeå

Åsa Matero kommer och berättar för oss om VIP-vård och insatsprogram, se www.vardochinsats.se om ni är intresserade att titta innan, ev följer annan gäst med också.

Tisdag 26/11 obs annan tid kl 17-19, Region Västerbotten, lokal LINDEN, Västra Norrlandsgatan 13.

Meddela mig om Ni inte har möjlighet att närvara, samt ev allergier, vi bjuder på fika.

Välkomna,

 

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

2019-11-23

 

Samverkansmöte för funktionshinder- och patientrörelsen

klockan 18:00 - 2019-10-23 20:00

 

 

2019-11-16

 

En fantastisk dag då vi tillsammans medlemmar från våra föreningar och våra ambassadörerna / informatörer träffas under ett gemensamt tema. 

Dagen gav mersmak på vad vi med gemensamma krafter kan åstadkomma och de målsättnigar som vi  enas kring.

23 st personer hade möjlighet att medverka en del nya var där för första gången.

 

 

Gemensam träff för alla i Lycksele

Medlemsföreningarna (8 st) , ambassadörerna(25 st) och övriga medlemmar (5 st)

Medborgarhuset i Lycksele 10.00 - 15.00.

 

Material folkhälsomyndigheten

 

 

2019-11-15

 

Inspirationsdag om anhörigstöd

Inspirationsdagen vänder sig till

personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

 

Tid: 15 november 2019, klockan 9.50 – 16.00

Plats: Scandic Alvik, Bromma

Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person.

Kontakt Britt-marie Malm

Samordnare
Hjärnkoll - Västerbotten

072 341 92 36

Sista anmälningsdatum till konferensen är 31 oktober.  

 

2019-11-05

Seniorer

Hjärnkoll-Västerbotten inbjuder till föreläsning med Gösta Bucht och Gunne-Gerd Johansson, Hjärnkoll-Västerbottens seniorprojekt, är bokad i PRO hörsal på Kanalgatan 6 i Skellefteå tisdagen 5/11 klockan 12.00 - 13.30. Föreläsningen kommer att webb-sändas.

 

Länk till webbsändning via google Chrome eller firefox  

 

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. I höst kommer Hjärnkoll-regionerna Örebro, Gävleborg, Västmanland, Skåne och Västerbotten bjuda in till seminarium i samband med lanseringen av den nya satsningen på samtalsgrupper för seniorer - Vi pratar om livet - med erfarna seniorambassadörer som samtalsledare.

Seminarierna kommer att ge ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt. Hjärnkoll presenterar sin seniorverksamhet, den nya satsningen samt hur vi arbetar med att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre. Håll utkik på vår hemsida och Facebook, mer information kommer.

 

 

2019-11-04 ---11

 

Psykeveckan

 

Skellefteå Program

Umeå Program

Malå Program

Lycksele Program

 

Alla är välkomna!

 

 

2019-10-31--11-01

 

Vi välkomnar nu 5 st nya ambassadörer till vår förening.

 

Ambassadörs utbildning

Genomförs av förbundet på Scandic Alvik i Bromma. Här kommer ett antal  från oss ha möjligt att erhålla en utbildning.  Britt Mari Malm meddelar att fem deltaga från Västerbotten kom med i utbildningen. Det innebär att 5 st nya ambassöder kommer att utbildas för oss här i Västerbotten.

 

 

2019-10-30

 

Noterar att dagen var mycket välbesökt. Bra föreläsningar om

-skogsbad (SLU)

- suicidfförbyggande arbetet som vår förening Mind bedriver

-regionens arbete psykisk hälsa som folkhälsoenheten bedriver. Ett försök till inspel från Hjärnkoll Västerbotten har aviserats om de äldres hälsa och eventuell delaktighet i ett arvsfondsprojektet med fokus på äldres hälsa NSPH.

 

 

Livslustdag Regionen

Anmälan: Senast måndag 28 oktober till:

Ann-Sofi Grenholm, telefon: 090-785 70 78 eller e-post: annsofi.grenholm@regionvasterbotten.se

Kom ihåg att meddela eventuella allergier! 

 

2019-10-20

 

Välkommen till Psykosmottagning på regionsjukhuset 

Firar 5 års jubileleum

Målpunkt F11

KL 16.00 - 18.00

 

2019-10-15 kl 18 - 20

 

 

Minnesanteckningar, okt 10

Brukarrådet, okt 10

Kursinbjudan, 0kt 10

----------------------

Brukarrådet Umeå

 • Stimulansmedel Umeå kommun, Maria Westin
 • Aktuellt kring Peer Support
 • VIP- Vårdinsatsprogram aktuell. Kolla www.vardochinsats.se
 • Region Västerbotten FOU-Välfärds framtid?

Inbjudna

NPHU, (Nätverket Psykisk Hälsa Umeå), Umeå kommun samt Region Västerbotten

Plats:  Norrlandsgatan 13 Umeå

 

19-10-10

 

 

Genomfördes både i Umeå , Skellefteå och Lycksele

Många var det som uppskattade vårt engagemang vilket ger stor energi att fortsätta. Vårt nästa engagemang blir nu psykeveckan, v 45

 

World Mental Health Day

Hjärnkoll vill gärna ha informationsbord

 • Vid ingången till psykiatrin i Umeå/Skellefteå/ Lycksele
 • Utanför matbutik? Bibliotek? Kyrkan?

 

Ni som kan tänka er medverka

Kontakta

Britt-marie "Brittis" Malm
samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
Tel: 072-341 92 36

19-09-30

 

Ett 40 -tal personer kom till en gemensam träff i Lycsele. Detta visar på det strora behov som finns att kunna utbyta tankar och delge varandra erfarenheter. Träffen gav mersmak!!

 

Nätverket Södra Lappland

Träff på Hotell Lappland i Lycksele

 

19-10-01

 

 

Minnesanteckningar från 1/10

 

Psykiatrin Regionen

Minnesanteckningar beredningsgrppen

Mötet är planerat till den 1/10 10.00 Lokal i Umeå: Snösparven plan 5.

Förslag till dagordning

 • Enkät uppföljning i slutenvård. Förslag till enkät finns i bilaga.
  • Peer support – vad händer
  • Bjuda in Åsa Matero till ett möte under hösten.
  • Hur arbetar den länsövergripande arbetsgrupp suicidprevention som nyligen har startat? Jan undersöker med representant fr Skellefteå. Brukarmedverkan?
  • Önskemål om att höra mer om arbetet i Södra lappland ”god och nära vård”. Lena och Helen.
 • Tillägg:Annika Nordström. Hon tror att hon kommer att få ansvar över uppföljningen av länsplanen. Vilket ansvar att driva frågorna etc, är oklart.

 

19-10-04

 

Anhörigdag i Umeå

 

19-09-28

 

Turné Södra Lappland

En mycket lyckad resa som uppmärksammades bl a i tidningen VK lördag den den 5/10 med ett reportage över 3 av våra ambassadörer som deltog i turnén. 

Många nya behövliga kontakter togs. Turnén avslutades med en nätverksträff i Lycksele där ett 40-tal personer deltog. En träff som överträffades i ett visat intresse för frågor som rör spykisk hälsa i Södra Lappland.

 

2019-09-25

 

Turné Södra Lappland

  • 13.00 Norsjö (Gästis) Mötesplats 
  • 18.00 Norsjö Cafékväll , ABF
  • 18.00 Malå Föreläsning/samtal i 
 •  
  • 11.00 Dorotea Bibliotek
  • 13.00 Dorotea kommun
  • 13.00 Dorotea ABF
  • 18.00 Åsele Kulturhus

 

Program

Umeå ambassadörer

Skellefteå ambassadörer

 

Tidningen VK

SVT - lokalt

 

Tidningen

 

2019-09-26

 

Turné Södra Lappland

  • 11.30 Vilhelmina, Sopplunch Solsidan
  • 18.00 Dikanäs, Byagården
  • 18.00 Vilhelmina Folkets Hus
 •  
  • 09.00 Malå kommun, personalfika, 
  • 13.00 Sorsele, Information SRF
  • 13.00 Sorsele, Information PRO
  • 18.00 Sorsele, Öppehus i ABF lokalerna, Attitydambassadörerna presenterar sig och sin egna berättelser samt möjlighet till samtal vid fikaborden     

              

2019-09-27

 

Turné Södra Lappland

  • 12.00 Storuman
  • 13.00 Lycksele föreläsning, ABF
  • 13.00 Lycksele Seniorföreläsning, Vuxenskolan

 

2019-09-28

 

Turné Södra Lappland

  • 10.00 Lycksele Informationsbord på MB
  • 13.00 Lunch och hemfärd

 

 

 

2019-09-25--28

 

Planering

Ambassadörs Turné

Hjärnkoll genomför för en Ambassadörs turné i Södra Lapplande under vecka 39.

Vi besöker Norsjö, Malå , Sorsele, Vilhelmina, Dikanäs, Dorotea, Åsele och Lycksele.

Håll utkik efter inbjudningar för din ort.

Ambassadörer på de orter som kommer att besökas är givetvis inbjudna. Avsikten är att uppmuntra till samarbete, skapa kontakter och sprida den egna berättelsen.

Tanken just nu är att använda sig av 2 st minibussar som startar i var sin ända av S-lappland.

Kontakta

Britt-marie "Brittis" Malm
samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
Tel: 072-341 92 36

 

2019-09-11

 

Seniormässan 2019 en succé

 

 

....................

Hjärnkoll deltar på seniormässan 2019

Affisch      Program

SENIORMÄSSA på Nolia, Umeå

Hjärnkoll deltar med egen program punkt på stora scenen.

”Åldras och må bra” äldre med psykisk ohälsa måste få rätt stöd, diagnos och behandling. Vår Mikael Sandlund och  Seniorambassadör Gunne-Gerd Johansson, 12.30-12.50

 

 Enligt Nolia kom över 4000 besökare förra året.!
Seniorer ä