Deltagande och medverkan

Intressanta projekt och områden där Hjärnkoll Västerbotten deltar

Regionen Norrland

 

VIP (Vård Insats Program) Klicka här

Start 2018-03-05. Står för arbetet med att nationella Vårdinsatsprogram. Syftet är Vård- och insatsprogram ska lätt, tex via dator eller smartphone ge rätt kunskap till personal att använda i mötet med individen.

 

RPO / RCPH etablering år 2020

Omstart kommer nu att ske med representanter från brukarorganisationerna och Åsa Matero som processledare för Norrland

 

 

Region Västerbotten - delaktighet inflytande

 

Välkommen hemifrån

  • 3-årigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden,
  • se vidare

 

PEER Suport

Efterfrågan på egenerfarna personers medverkan inom olika delar av vård- och stödsystemet ökar glädjande nog. 

 

Regionen gemensamt projektarbete