Ambassadörer

 

 

”Boka en som vet!”

 

 

         
     

 

Lena Björklund-Olofsson

 

Mattias Smeds

 
 Eva Andersson

 Umeå 

 

 Umeå

 

Skellefteå

Vad jag berättar om:

 

Vad jag berättar om:

 

Vad jag berättar om:

ADHD, neuropsykiatri. Om fakta, om bemötande, olikheter, svårigheter men även om det positiva.

 

ADHD/ADD och högfungerande autism, utbrändhet och affektivitet.

 

Ångest, depression, självskadebeteende och vikten av ett bra bemötande

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke

Projektsamordnare, medicine kandidatexamen i barn- och ungdoms ungdomspsykiatri.

 

Diversearbetare, lokalvårdare, vårdbiträde. Är kreativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Eriksson

 

Mats Arndzen

 


Birgitta Johansson

 Umeå

 

 Umeå

 

 Umeå

Vad jag berättar om:

 

Jag berättar om:

 

Jag berättar om:

Vägen tillbaka till ett liv med bra jobb och fina, nära relationer efter svår posttraumatisk stress..

 

Att leva med ångest och schizoaffektivt syndrom.

Berättar om hur psykisk ohälsa kan uppkomma, den långa vägen tillbaka till ett bättre mående.

 

Det går visst att få en fungerande vardag trots OCD! (Tvångssyndrom)

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke:

 

Bakgrund/yrke:

Författare, journalist, informatör, sjuksköterska.

 

Projektledare, verksamhetsledare, sekreterare, fritidspedagog och författare.

 

Arbetar på ett äldreboende.

 

       

 

  ”Boka en som vet!”    

 

   
Håkan Vanhatalo   Gunne-Gerd Johansson   Margret W Fjellström

 Robertsfors

   Skellefteå   Uppvuxen i en renskötarfamilj i vilhelmina Norra sameby
Vad jag berättar om:   Vad jag berättar om:   Vad jag berättar om:
 

Depression, ångest.

  Dyslexi. Depression. Alkoholberoende.   När min syster valde att avsluta sitt liv kände jag att det var oerhört viktigt att prata om psykisk ohälsa både i det samiska samhället men även hur man som samisk patient upplever den svenska vården.
Bakgrund/yrke   Bakgrund/yrke   Bakgrund/yrke

Sjuksköterska.

  Dagbarnvårdare och egen företagare.   Jag tillsammans med min man i dag driver vi ett eget renskötselföretag.
         
   

 
Anna Maria (Mia) Gunnerhell   Linnea Bergmark   Marjet Gustavsson

 Malå

  Skellefteå   Föreningsansvarig 
Vad jag berättar om:   Vad berättar jag om:  

Ni kan boka ambassadörer via mig eller

Britt Marie "Brittis" Malm
se nedan

ADHD, högfungerande autism. Om hur man sparar pengar och livskvalité genom tidiga insatser.

  BPD, självskada och dissociativ problematik men även om vikten av bemötande från skolvärlden och vuxna.    

070-6057549

marjet.gustavsson@gmail.com 

Bakgrund/yrke

  Bakgrund/yrke    

Utbildningsfrågor i ett flertal branscher. Vårdarinna till psykisk funktionshindrade. Vårdbiträde 50 %.

       

 

       

 

     

 

      Britt-marie "Brittis" Malm
        Skellefteå

 

      Ni kan boka ambassadörer via mig  072 341 92 36 eller samordnare.hjarnkollvb@gmail.com

 

     

Jag ärsamordnare för Hjärnkoll-Västerbottens Attitydambassadörer/informatörer.