FoU-panelen drivs av Länsföreningen Hjärnkoll i Västerbotten 

FoU-panelen är en viktig forskningsresurs i psykiatrisk- och socialpsykiatrisk forskning. Ett samarbete med oss lönar sig! 

Vi vet vad det handlar om. Med våra unika erfarenheter och kunskaper om vård- och stödsystemen, antingen som patient eller som anhörig, arbetar vi för att öka betydelsen av brukarinflytande i forskningen. Kraven har ökat på att brukarens åsikter och erfarenheter ska finnas med i forskningen. 

Patienter och anhörigas egna erfarenheter måste väga tyngre i psykiatrisk forskning.”

Det menar Ullakarin Nyberg, ny ambassadör för Fonden För Psykisk Hälsa 

LÄS MER

 Vi medlemmar i panelen kompletterar varandra med en bredd i utbild-ning och stor variation i yrkeserfarenhet. Vi har dessutom en grundläg-gande forskningskompetens och förenas av ett gemensamma intresse för forskning och utvecklingsfrågor. 

 

 

KONTAKT: 

Karl-Anton Forsberg, samordnare för FoU-panelen. 070-5835949karlaforsberg@gmail.com

Panelen på Facebook. Besök vår nya gruppsida. Länk till Facebook-gruppen 

FoU-panelen 

 NYHETER I KORTHET 

Umeåprofessor tar hjälp av panelens medlemmar 

Professor Urban Markström och post doc Faten Nouf, båda från institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, vill nyttja FoU-panelens medarbetare till att få en djupare förståelse av erfaren-hetsbaserad kunskap: kunskap som inte finns framforskad eller som inte finns hos professionella. Istället vill man ta del av den levda erfarenheten som finns hos den som levt med psykisk ohälsa eller som anhörig. (November 2021) 

_________________________________________ 

Inget om oss, utan oss. 

Panelen ger brukarna en röst samtidigt som vi hjälper forskarna. _________________________________________