Möten / Träffar

 •  

   

   

  2018-01-10

   

   

   

  ---------------

   

  SEMINARIUM

  Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid Schizofreni och Schizofreniliknande tillstånd

  Kan vi göra bättre?

   

  Deltagare : Torbjörn Olofsson Hjärnkoll

  -----------------------------------------------

 • 20171128  Träffen inställd pga vuxentorget fick förhinder 
  •  2017-11-29

   Välkommen till Planerad nätverksträff:

   Umeå,  kl 18-20 på region Västerbotten, lokal Linden.

   Denna gång har vi inbjudna representanter från Vuxentorget med som kommer berätta mer om sin verksamhet. Det är viktigt att ni kommer för att få svar på era frågor och funderingar.

   Meddela mig om Ni kommer!

   En arbetsgrupps material

   Kontakta: Claudia Kerttu,076-766 57 29. claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

 • 20171107  Träff brukarorganisationer i Norr
  • Det var ett bra och resonerande samtal. Mats Brännström, som är chef för Norrlandstingens regionförbund, var där och berättade om vad det framtida resurscentrumet är tänkt att åstadkomma och vad man hittills hunnit göra (väldigt lite)

   Vi verkade få ok för att varje länsnätverk ska beredas 1 plats vardera i styrgruppen för det projekt som fr.o.m. nu och fram till sommaren ska planera och beskriva den organisering som preliminärt ska kunna börja fungera efter sommaren 2018. Projektledare för etableringsfasen är Håkan Gadd, som tidigare varit verksamhetschef för psykiatrin i Jämtland.

  • NSPH gjort en översiktlug beskrivning av hur vi bedömer att brukarinflytandet fungerar i landet och hur vi tror att de framtida kunskapscentrumen kan bidra till att förbättra både inflytandet och kvaliteten i kommunernas och landstingens verksamheter.

   Det andra dokumentet är en betydligt mer kortfattad text med rekommendationer till de län som nu börjar organisera sina resurscentrum.

  • Närvarande: Mårten Jansson, Mats Brännström, Marjet Gustavsson, Torbjörn Olofsson, Roland Sundström och Jessica Viggesjöö -Jämtland, och Marie-Anne Björn samtTyra Hansson Norrbotten

 

22 st deltog i träffen vilket var mycket imponerande..

 

 

 • 20171002  Sista träffen Kunskapscentrum 

Kallelsen till träffen inklusive bilagor

Igår hade Kunskpascentrum och dess styrgrupp sin sista träff. Det var lite av en "sorgens" dag som ändå slutade i en positiv syn på framtiden. Ett samkväm efter mötet, där många som verkat i Kunksapscentrum sedan starten 1999 var närvarande gav alla sin "komihåg" berättelse varvat med framtidssyn. Det finns förslag på hur framiden och var de olika frågorna då kan få höra hemma som presenterades. Nu gäller det se till att dessa utvecklas och förvaltas på ett bra sätt.

Minnesanteckningar från mötet !

Tack ni som verkat i Kunkskapscentrum under alla dessa år.

 

 • 20170928

Vilket 75 års firandet det blev på seniormässan !

Vi tror det kom ca 4500 intresserade personer! 

Så säger man från arrangörerna av mässan. Hjärnkoll upplever också att det var en mycket bra mässa med många intressanta inslag. Dessutom till vår stora glädje blev vår monter mycket populär. Vårt material gick åt som smör i solsken. Intressanta personliga möten som säkert kommer att ge ringar på vattnet.

 

 

Protokoll från träffen med nätverket Umeå

...........................................................

 • 2017-09-08 

  Jag, Torbjörn Olofsson,  deltog tillsammans med representanter för norra landet (främst gällde det politiker, tjänstemän i beslutande ställningar inom kommuner och landsting)  idag  fredag denna vecka.  SKL stod för inbjudan och avsåg arbetet med bildandet av regionala resurscentra  för kunskapsutbyte inom området psykiskt hälsa (RCPH)  Inbjudan dialog. Mats Brändström, vår regiondirektör och Ing-Marie Wieselgren och ytterligare en handläggare samt anlitad konsult var huvud föredraghåller under dagen. Vår fantastiske Mårten Jansson fick även möjlighet att under ca 20 min tala om vikten av brukare delaktighet. Mats riggade en upp en etablerings modell för ett framtida skapande av ett RCPH i norr. Den byggde på att man bildar en styrgrupps vars uppgift blir att tillskapa ett fungerande resurscentra – projektledare genom ett nomineringsförfarande diskuterades som ett realistiskt alternativ –just för att snabba processen och arbetet.

  Efter mötet på initiativ av Mårten talade vi med Mats om vikten av representation från brukare i modellen för introduktionsarbete RSPH norr. Mats ville då genast ha namn på person som kan representera regionen – jag erbjöd mig att vara den kontaktpersonen/representanten. Vi måste förankra mitt namn eller någon annan som kan bli vår representant för ”region norr” och meddela detta till Mats. 

  Nedan följeren länk till förderagningar vid träffen:

  Presentationer

   Föredrag av Mats Brändström PDF format

   

  ...........................................................

 • Kunskapscentrum nedläggning styrgrupp beslut 20170613

 

 • 2017-05-25 Philips projekt

  Vårdavdelning 2 har under våren och hösten 2015 arbetat tillsammans med Philips för att utveckla nya lösningar som kan förbättra slutenvårdmiljön för patienter, personal och anhöriga. De nya lösningarna avser att förbättra den fysiska miljön, men även underlätta kliniska processer och arbetssätt. Klicka hör för visning.

  Resultatet av den omvälvande förändring som landstinget gjort i partnerskap med teknikföretaget Philips.

   

 • Umeå nätverksträff 20170518
  •  Medverkande Politiker Kennet Andersson och Harriet Hedlund