Möten / Träffar

 

2020-03-24

 

Visa källbilden

Inställd på grund av Corona Virus

 

OBS! OBS! Nytt datum flyttat från 18/2

 

Funktionsrätt kallelse och dagordning 

 

En av punkterna handlar om att samla in er synpunkter inför remissvar till Region Västerbotten gällande arbetsordning för samverkan.

 

 

 2020-03-19

10.00-15.00

 

 

 

Visa källbilden

Inställd på grund av Corona Virus

 

 

Inbjudan temadag anhöriga

med program

 

Regionen bjuder in till en anhörigdag i samverkan med Funktionsrätt.

Den kommer att sändas, men samlingssalar är bokade i både Umeå, Skellefteå och Lycksele där också värdar kommer att finnas. En viktig dag för utvecklingen av det arbete vi påbörjat inom psykiatrin.

Tanken är även att 15.00 - 16.30 fortsätter dagen med Funktionsrätt som värd för att ge anhöriga möjlighet att få ett "eget rum" för samtal, framföra tankar och önskemål på ett friare sätt.

2021 hoppas vi på att en liknande dag ska ske men då i samverkan med kommunerna i länet för att försöka bygga långbänkar istället för stolar där människor kan falla emellan. 

Inbjudan kommer senare och info om anmälan kommer senare. Sprid gärna datumet. 

 

Välkommen med din anmälan via utbildningsportalen senast den 10 mars
Extern anmälan klicka här
Vid frågor kontakta
Karin Linder, Region Västerbotten 090-785 71 18, karin.linder@regionvasterbotten.se

 

 

2020-03-17

 

 

Visa källbilden

Inställd på grund av Corona Virus

 

Tisdag den 17/3 kl 18-20 Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, lokal Linden.

I tidigare utskick/minnesanteckningar fr senaste Nätverket Psykisk Hälsa Umeå finns en rad frågor som brukarföreningarna önskar lyfta på Brukarrådet.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att delta, välkomna!

 

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

 

2020-02-25

 

Minnesanteckningar

Kvalitetsregister

     • Vård                          
     • Psykiatrin                  

Vårdförlopp schizofreni

 

 

Hej alla, 

här kommer inbjudan till årets första möte i nätverket i Umeå (NPHU) tisdagen den 25/2 kl 18-20.

Lokalen är Linden på Region Västerbotten där vi brukar vara!

Björn Norlin från Västernorrland är inbjuden och kommer och pratar om 

den nationella arbetsgrupp för alla psykiatriregister och han sitter med i styrgruppen för PsykosR som han sitter med i. Björn kommer att inleda mötet, sen är det öppet för övriga frågor. Har ni något att lyfta som jag behöver veta innan är ni välkomna att höra av er till mig innan.

Om Ni inte ha möjlighet att delta så mejla mig detta, även om ni har specialkost för fikat.

Välkomna!

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

Nytt

 

Överenskommelse 2020 inom psykisk hälsa

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Fördelning av medel

 

2020-02-06

18.30 -20.30

 

 

Mårten gick genom slutsatser man dragit från  brukarrevisioner utifrån den kvalitetsgranskning som gjordes 2017 och som nu är analyserad och där det visar sig vad brukarna delar med sig av i revisionerna. 

Den slutatsats som man kommer fram till är att frågorna ofta bygger på nuvarande förhållande och utifrån perspektivet professionen. Svaren däremot visar på en annan tendens när det det gäller brukarnas upplevelser av stödet - vilket borde göra oss som frågeställare mera uppmärksamma på hur vi tolkar och ställer frågorna samt följer upp dom. 

Det är viktigt att vi kan analysera de verkliga behoven och följa upp dessa. Genom annorlunda kravställande ur brukarperspektivet blir agerandet bättre samt en mera meningsfull uppföljning.

....................................................................

Medlemsträff inbjudan

Nytt år och nytt årtionde, vi vill bjuda dig.

Funktionsrätt deras nya lokalerpå Mariehemsvägen 7 N

i Umeå.

Vi inleder år 2020 med en medlemsträff. Vi har förmånen att ha Mårten Jansson som leder denna – se inbjudan (klicka ovan).

Anmälan görs till vår samordnare Britt-Marie Malm (se länken ovan).

Föreningen står för omkostnader och arvoden utgår i vanlig ordning.

Meddela så snart som möjligt att du kommer (för fikat)

Britt-Marie "Brittis" Malm Samordnaresamordnare.hjarnkollvb@gmail.com

Telefon 072 341 92 36

 

Mycket Välkommen till vår medlemsträff!

 

2020-01-30

13.00-16.00

 

Protokoll (Kommer)

 

Dagordning

Styrelsemöte Hjärnkoll

 

Göken vån 5 Psykaitrin, Umeå

 

2020-01-30

10.00-12.00

 

Minnesanteckningar

RPO processsledaren Åsa

 

Hjärnkoll samverkan med spcialistpsykiatrin

 

Snösparven vån 5 Pykiatrin, Umeå

 

2020-01-23

 

 

Öppen utfrågning

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet anordnar en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

 

2020-01-22

 

Ett stort tack!

till alla som kom till vårt seminarium i Umeå den 22/1. Som utlovat kommer här åhörarkopior från föreläsningen. Annika skickar även med remissunderlag till Röda korset som vissa av er efterfrågade.

Presentation, Remissblankett, Åhörarkopia

 

Några intressanta länkar:

Utvärdering

Psykisk ohälsa flera språk

 

 

 Migrationsprojektets seminariedag i Umeå,

En intressant dag med nya perspektiv på vårt arbete.

Dagen riktar sig i första hand till proffessionen. Länk till detta arr finns nedan.

https://sv.surveymonkey.com/r/Y3GYJNM

 

13.00 – 13.20 Caroline Lindström, projektledare, berättar om Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.
13.25 - 13.55 Yahya Moazin, Hjärnkollambassadör, berättar om sina erfarenheter av flykt, psykisk ohälsa, möten med vården, etablering och familjeåterförening.
14.00 – 14.30 Annika Westergren, leg. psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter i Umeå berättar om trauma hos nyanlända och behandlingsmöjligheter.
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 15.30 Panelsamtal där publiken får chans att ställa frågor. Deltagare: Yahya Moazin, Annika Westergren, och Joel Persson, kurator på SFI-skolan i Umeå samt verksam i SKL:s projekt Hälsofrämjande etablering

Notera

 

I huvudet på vår samordnare

(Brittis Malm)

 

(Inget är ännu slutlgiltigt beslutat)

Träffar för ambassadörer.

 • 27 januari på Castor i Skellefteå och 24-25 mars ( eller i april beroende var vi hittar lokaler) för utbildning med övernattning.Med följande program:
  • Kan vara bra att få ett svar så fort som möjligt på detta datum för då kan inbjudan skickas ut i god tid. 

   Utbildningsdag 10.00 - 15.00 med lunch. 

   10.00 -10.15 

   Välkommen. Information.

   10.15 - 11.15

   Föreläsare Lennart Johansson, Friskis&Svettis, om välmående, kost och rörelse.

   Samtal/workshop/promenadsamtal 

   12.00 - 13.00 

   Lunch

   13.15 - 14.00

    

 • Föreläsare Shaun Martin, Mötesplats Castor, vikten av meningsfull sysselsättning för vårt välmående.

  24-25/3? ( mina löst formulerad tankar)

    Då vi varit på Medlefors vilket krävt att vi haft bidrag från andra har också programmet blivit väldigt styrt av bidragsgivarnas regler därför tänker jag att vi kan prova något annat.  

 

2020-01-15

 

Länsplanen 2019 -2020

 Finns nu att tillgå se länk ovan

 

2019-12-12

 

Minnesanteckningar

Brukarsamverkan Psykiatrin

 

Nästa träff 30 jan 2020 kl 10.00

Snösparven vån 5 Pykiatrin

 

 

 

Rädda 

 

SPECIALUTSKICK: Rädda Hjälplinjen - torsdagen den 5 december 2019!

Skriv under uppropet om att rädda Hjälplinjen!

 

2019-12-12 

 

Minnesanteckningar

Kallelse samverkan psykiatrin

 

Nästa träff 30 jan 2020 kl 10.00

Snösparven vån 5 Pykiatrin

2019-11-26

 

Minnesanteckningar

Dragning Åsa Mateo intresseförereningar Umeå

VIP schizofreni

 

 

Nätverket Umeå

Åsa Matero kommer och berättar för oss om VIP-vård och insatsprogram, se www.vardochinsats.se om ni är intresserade att titta innan, ev följer annan gäst med också.

Tisdag 26/11 obs annan tid kl 17-19, Region Västerbotten, lokal LINDEN, Västra Norrlandsgatan 13.

Meddela mig om Ni inte har möjlighet att närvara, samt ev allergier, vi bjuder på fika.

Välkomna,

 

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

2019-11-23

 

Samverkansmöte för funktionshinder- och patientrörelsen

klockan 18:00 - 2019-10-23 20:00

 

 

2019-11-16

 

En fantastisk dag då vi tillsammans medlemmar från våra föreningar och våra ambassadörerna / informatörer träffas under ett gemensamt tema. 

Dagen gav mersmak på vad vi med gemensamma krafter kan åstadkomma och de målsättnigar som vi  enas kring.

23 st personer hade möjlighet att medverka en del nya var där för första gången.

 

 

Gemensam träff för alla i Lycksele

Medlemsföreningarna (8 st) , ambassadörerna(25 st) och övriga medlemmar (5 st)

Medborgarhuset i Lycksele 10.00 - 15.00.

 

Material folkhälsomyndigheten

 

 

2019-11-15

 

Inspirationsdag om anhörigstöd

Inspirationsdagen vänder sig till

personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

 

Tid: 15 november 2019, klockan 9.50 – 16.00

Plats: Scandic Alvik, Bromma

Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person.

Kontakt Britt-marie Malm

Samordnare
Hjärnkoll - Västerbotten

072 341 92 36

Sista anmälningsdatum till konferensen är 31 oktober.  

 

2019-11-05

Seniorer

Hjärnkoll-Västerbotten inbjuder till föreläsning med Gösta Bucht och Gunne-Gerd Johansson, Hjärnkoll-Västerbottens seniorprojekt, är bokad i PRO hörsal på Kanalgatan 6 i Skellefteå tisdagen 5/11 klockan 12.00 - 13.30. Föreläsningen kommer att webb-sändas.

 

Länk till webbsändning via google Chrome eller firefox  

 

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. I höst kommer Hjärnkoll-regionerna Örebro, Gävleborg, Västmanland, Skåne och Västerbotten bjuda in till seminarium i samband med lanseringen av den nya satsningen på samtalsgrupper för seniorer - Vi pratar om livet - med erfarna seniorambassadörer som samtalsledare.

Seminarierna kommer att ge ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt. Hjärnkoll presenterar sin seniorverksamhet, den nya satsningen samt hur vi arbetar med att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre. Håll utkik på vår hemsida och Facebook, mer information kommer.

 

 

2019-11-04 ---11

 

Psykeveckan

 

Skellefteå Program

Umeå Program

Malå Program

Lycksele Program

 

Alla är välkomna!

 

 

2019-10-31--11-01

 

Vi välkomnar nu 5 st nya ambassadörer till vår förening.

 

Ambassadörs utbildning

Genomförs av förbundet på Scandic Alvik i Bromma. Här kommer ett antal  från oss ha möjligt att erhålla en utbildning.  Britt Mari Malm meddelar att fem deltaga från Västerbotten kom med i utbildningen. Det innebär att 5 st nya ambassöder kommer att utbildas för oss här i Västerbotten.

 

 

2019-10-30

 

Noterar att dagen var mycket välbesökt. Bra föreläsningar om

-skogsbad (SLU)

- suicidfförbyggande arbetet som vår förening Mind bedriver

-regionens arbete psykisk hälsa som folkhälsoenheten bedriver. Ett försök till inspel från Hjärnkoll Västerbotten har aviserats om de äldres hälsa och eventuell delaktighet i ett arvsfondsprojektet med fokus på äldres hälsa NSPH.

 

 

Livslustdag Regionen

Anmälan: Senast måndag 28 oktober till:

Ann-Sofi Grenholm, telefon: 090-785 70 78 eller e-post: annsofi.grenholm@regionvasterbotten.se

Kom ihåg att meddela eventuella allergier! 

 

2019-10-20

 

Välkommen till Psykosmottagning på regionsjukhuset 

Firar 5 års jubileleum

Målpunkt F11

KL 16.00 - 18.00

 

2019-10-15 kl 18 - 20

 

 

Minnesanteckningar, okt 10

Brukarrådet, okt 10

Kursinbjudan, 0kt 10

----------------------

Brukarrådet Umeå

 • Stimulansmedel Umeå kommun, Maria Westin
 • Aktuellt kring Peer Support
 • VIP- Vårdinsatsprogram aktuell. Kolla www.vardochinsats.se
 • Region Västerbotten FOU-Välfärds framtid?

Inbjudna

NPHU, (Nätverket Psykisk Hälsa Umeå), Umeå kommun samt Region Västerbotten

Plats:  Norrlandsgatan 13 Umeå

 

19-10-10

 

 

Genomfördes både i Umeå , Skellefteå och Lycksele

Många var det som uppskattade vårt engagemang vilket ger stor energi att fortsätta. Vårt nästa engagemang blir nu psykeveckan, v 45

 

World Mental Health Day

Hjärnkoll vill gärna ha informationsbord

 • Vid ingången till psykiatrin i Umeå/Skellefteå/ Lycksele
 • Utanför matbutik? Bibliotek? Kyrkan?

 

Ni som kan tänka er medverka

Kontakta

Britt-marie "Brittis" Malm
samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
Tel: 072-341 92 36

19-09-30

 

Ett 40 -tal personer kom till en gemensam träff i Lycsele. Detta visar på det strora behov som finns att kunna utbyta tankar och delge varandra erfarenheter. Träffen gav mersmak!!

 

Nätverket Södra Lappland

Träff på Hotell Lappland i Lycksele

 

19-10-01

 

 

Minnesanteckningar från 1/10

 

Psykiatrin Regionen

Minnesanteckningar beredningsgrppen

Mötet är planerat till den 1/10 10.00 Lokal i Umeå: Snösparven plan 5.

Förslag till dagordning

 • Enkät uppföljning i slutenvård. Förslag till enkät finns i bilaga.
  • Peer support – vad händer
  • Bjuda in Åsa Matero till ett möte under hösten.
  • Hur arbetar den länsövergripande arbetsgrupp suicidprevention som nyligen har startat? Jan undersöker med representant fr Skellefteå. Brukarmedverkan?
  • Önskemål om att höra mer om arbetet i Södra lappland ”god och nära vård”. Lena och Helen.
 • Tillägg:Annika Nordström. Hon tror att hon kommer att få ansvar över uppföljningen av länsplanen. Vilket ansvar att driva frågorna etc, är oklart.

 

19-10-04

 

Anhörigdag i Umeå

 

19-09-28

 

Turné Södra Lappland

En mycket lyckad resa som uppmärksammades bl a i tidningen VK lördag den den 5/10 med ett reportage över 3 av våra ambassadörer som deltog i turnén. 

Många nya behövliga kontakter togs. Turnén avslutades med en nätverksträff i Lycksele där ett 40-tal personer deltog. En träff som överträffades i ett visat intresse för frågor som rör spykisk hälsa i Södra Lappland.

 

2019-09-25

 

Turné Södra Lappland

  • 13.00 Norsjö (Gästis) Mötesplats 
  • 18.00 Norsjö Cafékväll , ABF
  • 18.00 Malå Föreläsning/samtal i 
 •  
  • 11.00 Dorotea Bibliotek
  • 13.00 Dorotea kommun
  • 13.00 Dorotea ABF
  • 18.00 Åsele Kulturhus

 

Program

Umeå ambassadörer

Skellefteå ambassadörer

 

Tidningen VK

SVT - lokalt

 

Tidningen

 

2019-09-26

 

Turné Södra Lappland

  • 11.30 Vilhelmina, Sopplunch Solsidan
  • 18.00 Dikanäs, Byagården
  • 18.00 Vilhelmina Folkets Hus
 •  
  • 09.00 Malå kommun, personalfika, 
  • 13.00 Sorsele, Information SRF
  • 13.00 Sorsele, Information PRO
  • 18.00 Sorsele, Öppehus i ABF lokalerna, Attitydambassadörerna presenterar sig och sin egna berättelser samt möjlighet till samtal vid fikaborden     

              

2019-09-27

 

Turné Södra Lappland

  • 12.00 Storuman
  • 13.00 Lycksele föreläsning, ABF
  • 13.00 Lycksele Seniorföreläsning, Vuxenskolan

 

2019-09-28

 

Turné Södra Lappland

  • 10.00 Lycksele Informationsbord på MB
  • 13.00 Lunch och hemfärd

 

 

 

2019-09-25--28

 

Planering

Ambassadörs Turné

Hjärnkoll genomför för en Ambassadörs turné i Södra Lapplande under vecka 39.

Vi besöker Norsjö, Malå , Sorsele, Vilhelmina, Dikanäs, Dorotea, Åsele och Lycksele.

Håll utkik efter inbjudningar för din ort.

Ambassadörer på de orter som kommer att besökas är givetvis inbjudna. Avsikten är att uppmuntra till samarbete, skapa kontakter och sprida den egna berättelsen.

Tanken just nu är att använda sig av 2 st minibussar som startar i var sin ända av S-lappland.

Kontakta

Britt-marie "Brittis" Malm
samordnare
Hjärnkoll-Västerbotten
Tel: 072-341 92 36

 

2019-09-11

 

Seniormässan 2019 en succé

 

 

....................

Hjärnkoll deltar på seniormässan 2019

Affisch      Program

SENIORMÄSSA på Nolia, Umeå

Hjärnkoll deltar med egen program punkt på stora scenen.

”Åldras och må bra” äldre med psykisk ohälsa måste få rätt stöd, diagnos och behandling. Vår Mikael Sandlund och  Seniorambassadör Gunne-Gerd Johansson, 12.30-12.50

 

 Enligt Nolia kom över 4000 besökare förra året.!
Seniorer är en grupp där vården, omsorgen och annan samhällsservice måste bli bättre på att göra äldre mer delaktiga i hur man utformar sina verksamheter och följer upp sina resultat.

 

Hjärnkoll kommer att ha egen monter

Välkommen att besöka oss.

2019-09-10 

 

Träff med Regiondirketören Kent Ehliasson

Genomgången med Kent blev ungefär så här:

 • Presentation av Hjärnkoll
 • Brevet till regiondirektörerna i landet som ställdes från NSPH i slutet av juni
 • Psykiatriplanen i Västerbotten
 • Peer support

Presentationen

Kent (regiondirektören) ville i detalj veta vilka föreningar som Hjärnkoll har som medlemmar. Detta kändes skönt att få nämna alla 8 föreningar och deras huvudsakliga inriktning.

 

Brevet till regiondirektörerna i landet från NSPH

Tror att Kent inte var så väl förtrogen med denna skrivelse – informationen om den blev därför inte minst viktig att lyfta. Då den i bl a bestod av en nationell jämförelse. Dessutom det uppföljande brevet från NSPH där vissa regioner i landet redan hört av sig om behov av dialog stöd som erbjuds. Han tittade särskilt på den ekonomiska fördelningen i överenskommelsen med SKL. Där fick vi förtydliga miljonen för brukarsamverkan som han antog skulle fördelas utifrån befolkningstalet. Dvs 1 miljon till varje län och 2 milj till Stockholm, Göteborg och Malmö. Han kommer nog efterhöra läget i vårt län.

 

Psykiatriplanen Västerbotten

Här kommer Kent agera på ett eller annat sätt. Upplever att han reagerade särskilt när vi pekade på ansvarsbitarna ej längre var så tydliga - vikten av att här ha med sig kommunerna. Han mottag den gamla psykiatriplanen läste på vilka som tidigare deltagit i framtagande. Han var där tydlig på att Annika Nordström inte längre ägde framtagande av planen.  Tror att Kent kommer att försöka att tydliggöra ansvarsbiten när det gäller Psykiatriplanen. Han nämnde både Regionala utvecklingsdirektören och Hälso - och sjukvårdsdirektören. Han nämnde Anna Pettersson och Brita Winsa vid namn.

 

Peer Support

Vi pekade även på vikten av att komma igång med Peer Support. Jag nämnde att Västernorrland nu kommer igång med Peer Support redan under hösten. Utbildningar startar i oktober mm Om jag (Torbjörn Olofsson) kände av svaret rätt som  Kent gav, så borde det inte föreligga några hinder ifall  finansiering går att lösa.

 

219-09-10

 

Noteringar

Följande noteringar från beredningsgruppen och som borde delges styrgruppen:

 • God och Nära vård. Nu kommer största delen av Regionenens verksmhet genomsyras av arbetet med God och Nära vård - där patienten eller vårdtagaren sätts i fokus.
 • Norra Sjukvårdsregionen förbundet arbete med RPO och VIPS kommer nu starta upp på nytt.
 • En processledare är tillsatt, Åsa Montero för RPO. Vi försöker bjuda in henne till en träff.
 • 1:a oktober så blir nästa styrgruppsmöte på NUS. Frågan om att sammanslå både beredningsgrupp och styrgrupp till en grupp kommer att akualiseras. Vi var eniga om att en grupp bör var nog i avvaktan en framtida samverkansform där Åsa Montero m.fl -  utarbetar en samverkansorganisation tillsammans med oss - i en fungerande patientnära samverkansorganisation ända till systemnivån.
 • Porjekt för soucidprevention har dragit igång där en representant för brukarorganisationerna borde deltaga. Vi tänker oss då kanske föreningen Mind - ingen inbjudan finns just nu.
 • Psykiatriplanen måste hitta en plats i regionen. Detta gäller främst vem som kommer att ha ansvar för så väl kommunerna och landstingen gemensamt. Vi nämnde att Hjärnkoll kommer att träffa regionsdirkektören idag kl 13.00 och då kommer frågan aktualisera. (se ovan)
 • Ekät för uppföljning av den slutna vården kommer aktualiseras på styrgruppensmöte 1:a oktober.
 • God och Nära Vård kanske Lena P kan berätta lite om.

 

.........

Hjärnkoll Västerbotten samverkan Psykiatrin

Beredningsgruppen Psykiatrin

 

Hej!

Så  är vi redan inne i september – höstmånad och arbetet tar fart igen. Vi har många intressanta frågor att arbeta med.  

 • Peer support,  hur kan vi gå vidare. Vi hoppas att kunna ha någon information att ge.
 • NSPHs önskemål att komma ut och informera-diskutera brukar- och anhörigmedverkan ute i regionerna.
 • mm mm.

 

Maila gärna även andra frågor som bör tas upp på mötet.¨

Tid för mötet : tisd 10 sept  10.15,  obs tiden

Plats:  Göken,  plan 5 psyk klin Umeå

        Välkommen!

Vänliga hälsningar

Christina Wennberg Granberg

Vårdutvecklare

Region Västerbotten

Psykiatriska kliniken Umeå

090 785 6554   070 224 65 86

christina.wennberg.granberg@regionvasterbotten.se

1177.se/vasterbotten

 

 

2019-09-10

 

Vår medlemsförening Mind

 

Föreläsning i Minds regi – äldres psykiska hälsa, problem och möjligheter

På den suicidpreventiva dagen den 10 september bjuder vi in till en föreläsning på temat äldre och psykisk ohälsa.

Lars Jacobsson, överläkare och professor emeritus vid Umeå universitet, föreläser om äldres psykiska hälsa och ohälsa och berättar om de psykiska problem målgruppen ofta drabbas av, orsaker till detta och vilka behandlingsmöjligheter som finns. Vad kan man göra för att minska och förebygga psykisk ohälsa bland äldre och vilka hälsofrämjande faktorer som finns.

Plats: Umeå folkets hus
Tid: 10 september kl. 16.00-17.00
Fri entré

Varmt välkomna!

Svenska kyrkan i Umeå och Mind bjuder in till minnesstund med ljuständning

Vi tänder ljus på suicidpreventiva dagen för alla som inte längre är med oss. Medverkar gör personal från Umeå församling samt volontärer och anställda från Mind.

Plats: Umeå stadskyrka
Tid: 10 september kl. 18.00
Alla är välkomna!

Kontaktpersoner:
Lisa Wendby, verksamhetsledare Mind Umeå, 076 0034 064

-- 

Lisa Wendby
Verksamhetsledare, Mind Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

076 0034 064

 

2019-09-05

 

Brev till regiondirektörerna gav effekt

 

NSPH uppmanade landets regiondirektörer i ett öppet brev att lyfta frågan om hur de öronmärkta pengarna för bättre brukarsamverkan kring psykisk hälsa kan användas smartare, vilket har väckt en del reaktioner.

- Responsen är överlag positiv, från såväl brukarrörelsen som kommuner och landsting. Vi får rapporter om att man på flera ställen faktiskt verkar använda det som underlag för diskussion – och det är precis det vi vill, säger Mårten Jansson på NSPH.

Läs mer >> 

 

 

Aktuellt 

Hösten

 

Ett öppet brev till landets regiondirektörer!

2019-09-03

 

Minnesanteckningar 3 september

 

Hej alla,

vi har ju ett bokat kvällsmöte 3/9, jag tänker att vi ska planera inför brukarrådet den 15/10 och sen kommer ordet lämnas fritt för alla att informera och berätta. Bifogar de tidigare minnesanteckningarna. Meddela mig om ni får förhinder.

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

Minnesanteckningar maj 2019

 

2019-09-02

 

Styrelsemöte

Castor i Skellefteå

GRATTIS

 

STORA NOLIA Vinnare

Vinnare av en gratis föreläsning med en av Hjärnkoll-Västerbottens ambassadörer är:

Barbro Lundmark, Vännäs
och
David Söderlund, Umeå

 

Vinnare av varsin bok är:

Bertil Gustafsson, Malå
Bernt Renström, Vilhelmina
Emma Renman, Hornmyr

 

Än en gång grattis!!

 

2019-08-27--28

 

NATIONELL TRÄFF FÖR SAMORDNARE!

Den 27-28 augusti är det träff för samordnare i Stockholm som Vår samordnare Britt-Mari Malm åker på.

 

2019-08-23

 

Inställt, 2019-08-19,  från Psykiatrin sida motiv "för få deltagare" - meddelar ett  nytt mötesdatum senare

 

Möte

Hjärnkoll möter ledningen för Psykiatrin Region Västerbotten i en brukarsamverkans form kl 10.00 - 12.00

 

2019-08-03--11

 

Stora Nolia avslutad

 

Besökssiffror

Lördag 4 aug: 16 366
Söndag 5 aug: 14 331
Måndag 6 aug: 9 235
Tisdag 7 aug: 11 346
Onsdag 8 aug: 11 958
Torsdag 9 aug: 5 939
Fredag 10 aug: 7 476
Lördag 11 aug: 8400

Många undrar hur Stora Noilabandet räknas och det räknas som 2 st dagsbesök den dag bandet scannas in första gången eller köps i entrékassorna.

 

Dom signaler som vi fått från våra ambassadörer är allt från översvallande bra till medelmåttigt bra. Det verkar vara mycket ungdomar i skolåldern som signalerat behov av egna berättelser från våra ambassaöder. Vi håller nu som bäst på att sammanställa alla uppgifter och vi återkommer ned en rapport över hur vi upplevt årets mässa.

 

 

 

 

 

 

STORA NOLIA

Besök oss i monter 153 Hall 1

Hjärnkoll Västerbotten 

Vår monter växer fram

 

Idag 3 augusti är vi igång på Nolia

Välkommen!

 

2019-05-28

 

Peer Support läge idag

Så här skriver vår Peer Support ansvarige i föreningen

Britt Marie Malm .

Hej, alla härliga människor! 

 

Jag vill börja med att tacka för ert visade engagemang för Peer Support och den utbildning som vi planerat för att utföra i höst i samarbete med Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Region Västernorrland.

 

Tyvärr har omständigheterna snabbt förändrats utan att någon i arbetsgruppen kunnat påverka det och därför kommer vi inte att kunna utföra utbildningen under de veckor som vi tidigare planerat.

 

Alla aktörer är fortfarande intresserade och alla fortsätter planeringen  för utbildningen och implementeringen av Peer Support men det måste flyttas fram i tid.

 

Vi hoppas på att utbildningen ändå ska bli av under senare delen av år 2019 så Peer Support kan komma igång ute i verksamheterna innan årets slut eller i början av 2020.

 

Vi håller er underrättade med förhoppningen om att Ni ska kunna vara med, med era specifika kompetenser, då det är dags.

 

Vi behöver varandra! 

 

Hälsningar

 

Britt-marie "Brittis" malm

samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

2019-06-03

 

Kommande styrelsemöte

2019-09-02 

 

Kallelse

Styrelsen träffas i Lycksele denna gång. 

Lokal Studiefrämjandet

2019-05-20

 

Återigen en lyckad dag med många intressanta inslag. Roligt träffa vår nye ordförande Alejandro Caviedes,  i

Beredning för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen.

Vi får hoppas mycket på honom nu efter Harriet Hedlund som dragit sig tillbaka efter många bra år som ordförande i folkhälsonämnden.

 

Årets livslustdag

 

Välkommen!!

 

2019-05-14

 

Minnesanteckningar

 

 

Nätverket Umeå

På Norrlandsgatan 13 (Gamla region västerbotten)

tisdag den 14/5 kl 18-20 ses vi igen, mötet är planerat som följande:

18.00 Henrik, Vuxentorget

18.45 Kristina Sandgren, Enheten för prevention.

19.15 Diskussion om stimulansmedlen. Magnus Bergmark kan tyvärr inte delta på detta möte, men som vi sa på Brukarrådet och för att vara lite förberedda om/när stimulansmedlen kommer tänkte jag efter kommunikation med Magnus att vi ser över nedanstående och gör en "önskelista",

Med tanken att det ska utgå från regeringens fem fokusområden, bör vi funderar på frågan vad av detta kan/vill/bör brukarorganisationerna vara delaktiga i

Så det vore bra med tanke på att tiden under mötet är begränsad att ni tänker lite i förväg och är förberedda.

Meddela mig om ni kommer eller ej och ev allergier.

Regeringen har identifierat fem fokusområden där särskilda stimulansmedel årligen utlyses för det förändringsarbete som skall bedrivas de närmaste åren. Varje fokusområde omfattar personer i alla åldrar och ska sammantaget utgå från hela befolkningen, dvs både de som mår bra, de som har eller riskerar psykisk ohälsa samt de med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Nedan följer en kortare beskrivning av dessa fem fokusområden:

 

1. Förebyggande och främjande arbete. Fokusområdet handlar bland annat om att informera allmänheten om risker förknippade med droger eller om hälsobefrämjande faktorer i människors vardag och arbetsliv, till exempel kostvanor och fysisk aktivitet. Barn och unga lyfts fram som en särskilt viktig målgrupp för förebyggande insatser. Övriga områden som särskilt lyfts fram är suicidprevention och insatser mot stigma och fördomar kring psykisk ohälsa.

2. Tillgängliga och tidiga insatser. Här betonas tillgång till rätt vård- och stödinsatser i rätt tid för barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa. Utbudet av kunskapsbaserade insatser ska vara rimligt, och utan för långa väntetider. Insatserna i fokusområdet ska motverka sjukskrivning, erbjudas tidigt till personer med långvarig sjukdom som återinsjuknar, samt samordnas för unga vuxna med sammansatt behovsbild.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter. En målsättning med fokusområdet är att förändra synen på den enskilde från att ses som en passiv mottagare av insatser, till en riktning där vård- och omsorgssituationen kan ses som en överenskommelse mellan vårdgivaren och den enskilde. Områden som betonas är en fortsatt utveckling av arbetet med samordnad individuell planering, insatser för att stärka delaktigheten i samhället för personer med psykisk funktionsnedsättning, och rättigheter för människor som vårdas med stöd av tvångsvårdslagstiftningen.

4. Utsatta grupper. Regeringen vill öka medvetenheten kring olika gruppers specifika behov så att lösningar kan anpassas på ett bra sätt. HBTQ-gruppens utsatthet när det gäller psykisk ohälsa betonas, samt barn som lever i riskmiljöer, personer med utvecklingsstörning, personer med samsjuklighet, nationella minoriteter och nyanlända till Sverige.

5. Styrning, ledning och organisation. Fokusområdet betonar att regeringen önskar engagemang och samordning mellan samtliga inblandade parter, och samarbetet med brukar- och anhörigrörelsen betonas särskilt. Området psykisk hälsa omfattar en rad organisationer på olika administrativa nivåer och här menar man att samhällets insatser måste göras mer resurseffektiva och för detta krävs ofta nära samarbete mellan organisationer och involverade professioner. Chefer och ledare i offentligt finansierad verksamhet har en central roll för att detta ska bli möjligt.

 

2019-05-08

 

Det blev en mycket lyckad träff med många deltagare sammanlagt 28 st. Här skapades många viktiga kontakterdå man formade dagen tillsammans. 

Se bilden

Nätverksträff södra Lappland

Vecka  17

2019-04-23--

-04-25

 

En fantastisk resa som uppskattats av alla. Den måste bara få enuppföljning. Ta kontakt med Lage Grankvist vår ordförande som var med hela tiden.

 

 

Björn Uglems ”turné” i Södra Lappland V 17.

Tisdag 23 april. Sibyllagården Stensele kl.14.

Folkets Hus Tärnaby kl.18.

Onsdag 24 april. Sagagården i Dikanäs kl.14.

Byagården Dikanäs kl.18.

Torsdag 25 april. Blåvägen 224 Storuman kl.13.

Folkets Hus Vilhelmina kl.18.

 

Björn Uglem är överlevaren, äventyraren, kreatören och medmänniskan som på sin vandring samlat på sig mycket erfarenhet och kunskap om livets olika skiftningar. Han har fått många förtroenden under sin livstid och fått känna glädjen av att kunna stötta och hjälpa sina medmänniskor. Han säger att livet är den största gåvan oavsett hur livet gestaltar sig för oss. Ingen har lovat oss att det ska vara rättvist men vi bestämmer hur vi ska tänka och uppfatta livet så länge vi är vid liv.

 

2019-04-27

 

Inbjudan

Årsmöte

Detta är en signal om att Föreningen Hjärnkoll Västerbotten kommer att ha sitt årsmöte  på ASP-Gården 

i Umeå

Medskick till medlemsföreningarna.

Ombud

Nomineringar

 

Förslag till dagordning

 

 

Kom ihåg nomineringarn som vi helst vill ha in senast 1 april 2019

 

 

Välkommen

 

2019-04-09 

Årsmöte förbundet

Anmälan senast 8 mars
2019-04-08

 

Hej alla,

Måndagen den 8/4 kl 10-12 är Mårten i Umeå, han har ett erbjudande om att träffa brukarnätverk och prata om brukarrevisioner utifrån den kvalitetsgranskning som gjordes 2017 och som nu är analyserad och där det visar sig vad brukarna delar med sig av i revisionerna. Vill ni komma och veta mer om vad Mårten har att berätta om detta, anmäl er till mig senast 22/3. Jag har bokat Lokal Linden på Region Västerbotten, välkomna med er anmälan.

 

Claudia Kerttu
Region Västerbotten
FoU Välfärd
Länsdelssamordnare
+46 76 7665729
Postadress: Box 443, 90109 Umeå
Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13 
2019-04-08

 

Inbjudan

Välkommen till anhörigkafè
En möjlighet att träffa andra anhöriga
Måndag 8/4 kl:19.00. Kafé Kom in, Östra strandgatan 50a

 

2019-04-04

 

 

Seminarium i Umeå

 

Seminariet Hälsa för Brukare är för alla som kommer i kontakt med människor

som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt

brukarna själva.

Talare blir Dr. Johan Kakko, smittskyddsläkare Stephan Stenmark, Prof. Bo Söderpalm

Utbildningsdagen är gratis och vi bjuder på lunch.

Boka din plats genom att mejla boka@brukarforeningarna.se med information om var ifrån ni kommer.

 

2019-04-03

 

 

Beredningsgruppen Psykiatrin

 

Träffas kl 13.00 i lokal Göken plan 5, psykiatrin, NUS i Umeå

 

Resultat från Patientundersökningen 2018 kommer bla att presenteras

 

Ärenden till kommande styrgruppsmöte 3 maj i Umeå kommer att beredas.

 

Kontaktperson:
Lage Grankvist
Trädgårdsgatan 13 B
923 32 Storuman
Tel: 070-286 98 15
lagegran@gmail.com

 

 

2019-04-02

 

 

Minnesanteckningar nedan träff

 

Välkomna till Brukarråd Tisdag den 2/4 kl 18-20, lokal Linden Region Västerbotten.

Dessa frågor enades det om på senaste Nätverksmötet i Umeå, att lyfta vidare till brukarrådet. • Dialog om vårdkedjan efter NPF-diagnos, hur går det?
 • Berätta om VIP, hur implementera hos personal?
 • Hur fungerar det med SIP?
 • Hur fungerar det med fast vårdkontakt?
 • Film och broschyrer? SIP, vårdkontakt?
 • Vad händer med tilldelade stimulansmedlen?
 • Diskussion, ideér och övriga frågor?

OBS, meddela mig om ni kommer och ev allergier senast fredag 29/3, 

vi ses!

 

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

19-03-27

Information

Nationella vård och instatsprogram

Schizofreni och schizofreni liknande tillstånd

Enkät efter inplementeringen

Användare guide

 

 

Program

 

 

Välkommen till ett videokonferensmöte med information om Vård- och insatsprogrammet schizofreni!

Lokal: Snösparven plan 5 Psykiatriska kliniken Umeå.

Datum och tid: 27/3 kl.13:00-15:00

 

Ni som kommer att delta i Umeå, får gärna anmäla innan så att jag kan beräkna åtgång av kaffe!

 

Med vänlig hälsning

 

 

Kerstin Eliasson

Avdelningschef

Psykiatri 2

Psykiatricentrum

901 85 Umeå

090-785 64 38

070-665 03 43

19-03-18

Minnesanteckningar

 

 

Nätverket Psykisk hälsa Umeå

ny tid måndag den 18/3 kl 18-20, 

vi ska då gå igenom länsplanen psykisk hälsa, Tobias Janze håller i detta, viktigt att ni inför mötet har läst igenom länsplanen så ni är väl förberedda, lägg mest fokus på sidan 5-8 från Vuxna fram till utsatta grupper.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att komma, lokalen är Linden på Region Västerbotten, välkomna!

 

Länk till länsplanen

 

Region Västernorrland har ett projekt -där man undrar om vi har något liknande hos oss? 

Se vidare

2019-02--18-19

 

Sammanfattning (Region Västernorrland)

 

Inbjudan

 

Utbildning  i Peer Suport som riktar sig till brukarorganisationer i Norrland.

2019-02-05

 

 

 

Ambassadörs information

Inför bildande av en förening i Västernorrlan så har man önskat ta del av våra erfarenheter här i Västerbotten.

Anna Maria Gunnerhell och Linnea Bergmark åker ned till en träff i Härnösand. Detta är en inbjudan från Västernorrland och

5 februari kl. 10.00 - 12.00.

 

Anna Maria kommer från från Malå och har varit ambassadör ett längre tag och Linnea är Skelleftebo, blev klar ambassadör i december 2018.

2019-02-05

 

Ordförande och Samordnare träff

Hagabergs folkhögskola i Södertälje

Agenda

Lage Grankvist

2019-02-05

 

INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM

 

NPHU

Nätverket Psykisk hälsa Umeå tisdag den 5/2 kl 18-20 ska gå igenom länsplanen psykisk hälsa, länk se tidigare mejl, viktigt att ni till mötet har läst igenom länsplanen så ni är väl förberedda.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att komma, lokalen är Linden på Region Västerbotten, välkomna!

Länsplanen 2018-19

 

2019-01-26-27

 

Inbjudan

Våra Britt Marie Malm och Lage Grankvist utbildade sig i samverkan på Funktiosrätt Västerbotten Lördag och Söndag.

Dom är våra valda representanter i den nya politiska organisationen Region Västerbotten.

2019-01-19--20

 

 

Noteringar från träffen

 

Program

 

Traditionsenligt har vi

Ambassadörshelg,

2019-01-19--- 2019-01-20

i Medlefors

Kontaktperson:
Britt Marie "Brittis" Malm
Läkarvägen 4 B
93141 Skellefteå 
Tel:
073-808 36 37
brittis.m@gmail.com