Möten / Träffar

 

2018-11-28

Kl 09.30

Resum'e

Träffen blev mycket lyckad. Många kommuner var representerade samt bruklare och representanter. Nya interessanta kontakter togs inför framtida aktiviteter.

För mera information kontakta Lage Grankvist, Trädgårdsgatan 13 B
923 32 Storuman
Tel: 070-286 98 15
lagegran@gmail.com

 

 

 

Nätverksträff- Psykisk hälsa inland

Hotell Lappland

Program

2018-11-21

Sonny Wåhlstedt och Kjell Broström har under 2 dagar presenterat projektet där man anställer själverfarna i vården eller i socialtjänsten. Dragning den 21 november var specifikt riktat till brukarorganisaitonerna. Det har blivit tydligt att patient- och brukaroganisationerna har en vikgit roll i etableringen av och en på sikt hållbar lösning med själverfarna som  professionella.

Dag 2 riktade sig till intresserade i verksamheter inom landstinget och kommunerna. Konstaterar att det finns ett genuint intresse för att anställa själverfarna i verksamheterna.

 

Metodhandbok

 

 

-------------------------------------------------

Hej Medlemmar!

 

Vad är Peer Support

 

Vill bara påminna om träffen på Castor i Skellefteå där projektledarna Sonny Wåhlstedt och Kjell Broström med mångårig erfarenhet från införandet av en ny roll och anställning av själverfarna i vård och omsorg, från Göteborg, Malmö, Stockholm m.fl..  Ny roll för brukar- patient- och anhörigorganisationernas m.m.

 

Kom och lyssna ställ frågor?

 

Bakgrunden är att man beslutat att hos Skellefteå Kommun, enheten för stöd och service,  anställa en person med egen erfarenhet.

 

Hjärnkoll kommer att hyra en minibuss för samåkning från Umeå – hör av dig till Torbjörn om du vill åka med. I övriga utgår ersättning för utlägg.

 

VÄLKOMMEN

 

Torbjörn

070-5473929

Hjärnkoll Västerbotten

Storgatan 76

903 33 Umeå

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

 

2018-11-13

 

Minnesanteckningar

 

 

Nätverksträff -Psykisk hälsa Umeå

Hej på Er,

visst kommer Ni ihåg att vi har möte på tisdag 13/11 kl 18-20, lokal Linden på Region Västerbotten?

Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten besöker oss och berättar om samverkansstrukturen och koden för samverkan.

Som vanligt meddela mig om Ni kommer samt ev allergier.

Vänlig hälsning

Claudia Kerttu

Länsdelssamordnare Umeå och dess kranskommuner

Region Västerbotten

Box 443

901 09 Umeå

 

2018-11-08

kl 12.00

 

 

Mötet med Mårten Jansson blev både spännande och omväxlande med många inspel. Följande sammanfattningar noteras och som kommer att vidareförädlas i dialog både internt och med Regionen

 

Medlemsmötet 8 november några informationsblad

 

 

Medelmsmöte i Café Stattion i Umeå

Vi börjar med en gemensam LUNCH

Mårten Jansson NSPH kommer att hålla i trådarna under eftermiddagen.

välkommen!!

 

 

 

Vecka 45 

Börjar 5 nov

 

Allas ansvar öka förståelsen för psykisk hälsa

Debattartikel

 

Psykeveckan Storuman

Psykeveckan Åsele

Psykeveckan i Lycksele

Psykeveckan Vilhelmina

Psykeveckan Skellefteå

-Skuggteatern i Skellefteå

 

 2018-10-17

 

 Seniordag i Malå