Möten / Träffar

 

19-03-18

Minnesanteckningar

 

 

Nätverket Psykisk hälsa Umeå

ny tid måndag den 18/3 kl 18-20, 

vi ska då gå igenom länsplanen psykisk hälsa, Tobias Janze håller i detta, viktigt att ni inför mötet har läst igenom länsplanen så ni är väl förberedda, lägg mest fokus på sidan 5-8 från Vuxna fram till utsatta grupper.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att komma, lokalen är Linden på Region Västerbotten, välkomna!

 

Länk till länsplanen

 

Region Västernorrland har ett projekt -där man undrar om vi har något liknande hos oss? 

Se vidare

2019-02--18-19

 

Sammanfattning (Region Västernorrland)

 

Inbjudan

 

Utbildning  i Peer Suport som riktar sig till brukarorganisationer i Norrland.

2019-02-05

 

 

 

Ambassadörs information

Inför bildande av en förening i Västernorrlan så har man önskat ta del av våra erfarenheter här i Västerbotten.

Anna Maria Gunnerhell och Linnea Bergmark åker ned till en träff i Härnösand. Detta är en inbjudan från Västernorrland och

5 februari kl. 10.00 - 12.00.

 

Anna Maria kommer från från Malå och har varit ambassadör ett längre tag och Linnea är Skelleftebo, blev klar ambassadör i december 2018.

2019-02-05

 

INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM

 

NPHU

Nätverket Psykisk hälsa Umeå tisdag den 5/2 kl 18-20 ska gå igenom länsplanen psykisk hälsa, länk se tidigare mejl, viktigt att ni till mötet har läst igenom länsplanen så ni är väl förberedda.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att komma, lokalen är Linden på Region Västerbotten, välkomna!

Länsplanen 2018-19

 

2019-01-26-27

 

Inbjudan

Våra Britt Marie Malm och Lage Grankvist utbildade sig i samverkan på Funktiosrätt Västerbotten Lördag och Söndag.

Dom är våra valda representanter i den nya politiska organisationen Region Västerbotten.

2019-01-19--20

 

 

Noteringar från träffen

 

Program

 

Traditionsenligt har vi

Ambassadörshelg,

2019-01-19--- 2019-01-20

i Medlefors

Kontaktperson:
Britt Marie "Brittis" Malm
Läkarvägen 4 B
93141 Skellefteå 
Tel:
073-808 36 37
brittis.m@gmail.com
 

2018-11-27--28

och 2018-12-19

Utbildning av nya ambassadör har nu genomfört. Den var mycket givande. En del av de egna berättelserna vår så gripande att tårarna ville komma fram.

Ett stort tack till Lärarna från vårt Hjärnkoll förbund.

 

Utbildning av nya ambassadörer i

Norrland

2018-12-11

Kort noteringar:

Liz Bertholdsson meddelade att det nu var 3 st enheter som vill anställa Peer Support. 2 st inom Psykiatrin - i Landstinget och 1 st Skellefteå kommun.

Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes som avslutades vid ca 16.oo

Komande styrelsemöte blir i januarie i samband med Medleforsdagaran som vi kommer att ha tillsammans med våra ambassadörer,

helgen 2019-01-19---2019-01-20

 

 

Hjärnkoll har Styrelsemöte i Skellefteå. Mötet kommer att börja kl 11.00 - 12.00 med avstämning av Peer Support, deltar gör Caludia Kerttu och Liz Bertholdsson -

Ordinarie styrelsemöte startar kl 13.00. 

Vi kommer att hålla till på Castor som vanligt!

Det går som vanligt en minibuss från Umeå. Kontakta

Torbjörn Olofsson 

070-5473929

torbjorn.olofsson17@gmail.com

2018-11-28

Kl 09.30

Resum'e

Träffen blev mycket lyckad. Många kommuner var representerade samt bruklare och representanter. Nya interessanta kontakter togs inför framtida aktiviteter.

För mera information kontakta Lage Grankvist, Trädgårdsgatan 13 B
923 32 Storuman
Tel: 070-286 98 15
lagegran@gmail.com

 

 

 

Nätverksträff- Psykisk hälsa inland

Hotell Lappland

Program

2018-11-21

Sonny Wåhlstedt och Kjell Broström har under 2 dagar presenterat projektet där man anställer själverfarna i vården eller i socialtjänsten. Dragning den 21 november var specifikt riktat till brukarorganisaitonerna. Det har blivit tydligt att patient- och brukaroganisationerna har en vikgit roll i etableringen av och en på sikt hållbar lösning med själverfarna som  professionella.

Dag 2 riktade sig till intresserade i verksamheter inom landstinget och kommunerna. Konstaterar att det finns ett genuint intresse för att anställa själverfarna i verksamheterna.

 

Metodhandbok

 

 

-------------------------------------------------

Hej Medlemmar!

 

Vad är Peer Support

 

Vill bara påminna om träffen på Castor i Skellefteå där projektledarna Sonny Wåhlstedt och Kjell Broström med mångårig erfarenhet från införandet av en ny roll och anställning av själverfarna i vård och omsorg, från Göteborg, Malmö, Stockholm m.fl..  Ny roll för brukar- patient- och anhörigorganisationernas m.m.

 

Kom och lyssna ställ frågor?

 

Bakgrunden är att man beslutat att hos Skellefteå Kommun, enheten för stöd och service,  anställa en person med egen erfarenhet.

 

Hjärnkoll kommer att hyra en minibuss för samåkning från Umeå – hör av dig till Torbjörn om du vill åka med. I övriga utgår ersättning för utlägg.

 

VÄLKOMMEN

 

Torbjörn

070-5473929

Hjärnkoll Västerbotten

Storgatan 76

903 33 Umeå

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

 

2018-11-13

 

Minnesanteckningar

 

 

Nätverksträff -Psykisk hälsa Umeå

Hej på Er,

visst kommer Ni ihåg att vi har möte på tisdag 13/11 kl 18-20, lokal Linden på Region Västerbotten?

Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten besöker oss och berättar om samverkansstrukturen och koden för samverkan.

Som vanligt meddela mig om Ni kommer samt ev allergier.

Vänlig hälsning

Claudia Kerttu

Länsdelssamordnare Umeå och dess kranskommuner

Region Västerbotten

Box 443

901 09 Umeå

 

2018-11-08

kl 12.00

 

 

Mötet med Mårten Jansson blev både spännande och omväxlande med många inspel. Följande sammanfattningar noteras och som kommer att vidareförädlas i dialog både internt och med Regionen

 

Medlemsmötet 8 november några informationsblad

 

 

Medelmsmöte i Café Stattion i Umeå

Vi börjar med en gemensam LUNCH

Mårten Jansson NSPH kommer att hålla i trådarna under eftermiddagen.

välkommen!!

 

 

 

Vecka 45 

Börjar 5 nov

 

Allas ansvar öka förståelsen för psykisk hälsa

Debattartikel

 

Psykeveckan Storuman

Psykeveckan Åsele

Psykeveckan i Lycksele

Psykeveckan Vilhelmina

Psykeveckan Skellefteå

-Skuggteatern i Skellefteå

 

 2018-10-17

 

 Seniordag i Malå