Deltagande och medverkan

Intressanta projekt och områden där Hjärnkoll Västerbotten deltar

Region Västerbotten - delaktighet inflytande

 

Välkommen hemifrån

  • 3-årigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden,
  • se vidare

 

RCPH

Start 2017-09-08, SKL står för inbjudan och avsåg arbetet med bildandet av regionala resurscentra  för kunskapsutbyte inom området psykiskt hälsa (RCPH).

 

PEER Suport

Efterfrågan på egenerfarna personers medverkan inom olika delar av vård- och stödsystemet ökar glädjande nog. 

 

Följande pågår i landsting och kommuner