Deltagande och medverkan

Intressanta projekt och områden där Hjärnkoll Västerbotten deltar

Regionen Norrland

 

VIP (Vård Insats Program) Klicka här

Start 2018-03-05. Står för arbetet med att nationella Vårdinsatsprogram. Syftet är Vård- och insatsprogram ska lätt, tex via dator eller smartphone ge rätt kunskap till personal att använda i mötet med individen.

 

RCPH (Regionalt Centrum Psykisk Hälsa) klicka här

Start 2017-09-08, SKL står för inbjudan och avsåg arbetet med bildandet av regionala resurscentra  för kunskapsutbyte inom området psykiskt hälsa (RCPH).

 

 

Region Västerbotten - delaktighet inflytande

 

Välkommen hemifrån

  • 3-årigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden,
  • se vidare

 

PEER Suport

Efterfrågan på egenerfarna personers medverkan inom olika delar av vård- och stödsystemet ökar glädjande nog. 

 

Följande pågår i landsting och kommuner