Ansökan om medlemskap

Föreningen Hjärnkoll i Västerbottens län är bildad av medlemsorganisationer som ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) som samtliga är medlemmar. Andra organisationer som verkar i Västerbottens län och som arbetar för samma syfte som anges i första att-satsen kan söka medlemskap. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse.

Organisationer kan genom avgift stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. Stödmedlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på årsmötet.

 

 

Hjärnkoll Västerbotten är medlem hos

http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/

http://ac.hso.se/