Ambassadörer i Hjärnkoll Västerbotten

 

 

”Boka en som vet!”

 

 

         
     

 

 

Lena Björklund-Olofsson

 

Mattias Smeds

 

Åsa-Liv Brändström

58 år, Umeå 

 

45 år, Umeå

 

43 år, Robertsfors

Vad jag berättar om:

 

Vad jag berättar om:

 

Vad jag berättar om:

ADHD, neuropsykiatri. Om fakta, om bemötande, olikheter, svårigheter men även om det positiva.

 

ADHD/ADD och högfungerande autism, utbrändhet och affektivitet.

 

Bipolärt syndrom 2, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och egna erfarenheter av sexuella övergrepp.

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke

Projektsamordnare, medicine kandidatexamen i barn- och ungdoms ungdomspsykiatri.

 

Diversearbetare, lokalvårdare, vårdbiträde. Är kreativ.

 

Hästskötare, personligassistens, volontär på daglig verksamhet för gamla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Lundholm

 

Malin Lindström

 

Patrik Frohm

58 år, Umeå

 

41 år, Umeå

 

53 år, Umeå

Vad jag berättar om:

 

Jag berättar om:

 

Jag berättar om:

Dubbeldiagnoser (ADHD, Bipolärsjukdom + missbruk). Självmord (skuld och skam). Vägen tillbaka.

 

Bipolär sjukdom.

 

Depression och ångest.

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke:

 

Bakgrund/yrke:

Författare, journalist, informatör, sjuksköterska.

 

Jobbat med lönebidrag på restaurang. Jobbar ideellt på Ålidhemskyrkan.

 

Fritidspedagog. Eget företag (personlig utveckling/underhållning). Samhall halvtid.

 

       

 

  ”Boka en som vet!”    

 

     
Håkan Vanhatalo   Gunne-Gerd Johansson   Patrik Åkerblom

64 år, Robertsfors

  65 år, Skellefteå   47 år, Umeå
Vad jag berättar om:   Vad jag berättar om:   Vad jag berättar om:
 

Depression, ångest.

  Dyslexi. Depression. Alkoholberoende.   Social fobi. Panikångest. Dyslexi och medberoende.
Bakgrund/yrke   Bakgrund/yrke   Bakgrund/yrke

Sjuksköterska.

  Dagbarnvårdare och egen företagare.   Trädgårdsarbetare. Föreläsare.
         
     

 

   
Anna Maria (Mia) Gunnerhell       Marjet Gustavsson

51 år, Malå

      Samordnare och länsansvarig för Hjärnkoll Västerbotten.
Vad jag berättar om:      

Ni kan boka ambassadörer via mig.

ADHD, högfungerande autism. Om hur man sparar pengar och livskvalité genom tidiga insatser.

       

070-6057549

 marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se

Bakgrund/yrke

       

Utbildningsfrågor i ett flertal branscher. Vårdarinna till psykisk funktionshindrade. Vårdbiträde 50 %.