Här har vi samlat några blanketter

För att underlätta en adminstration finns tillgång till några blanketter. Dessa är i PDF format och kan givetvis laddas ned eller skrivas ut och sedan skickas till: 

Hjärnkoll Västerbotten , Mariehemsvägen 7N, 906 54 Umeå

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com

 

Ombud årsmöte 

Mer information: Ombudens roll

 

Nomineringar årsmöte

Mer information: Nomineringar

 

Medlemskap

Mer  information: Vill bli medlem?

 

Reseersättning och arvoden Hjärnkoll

Reseersättning och arvode Hjärnkoll (kan ifyllas digitalt)

Reseersättning och arvoden RCPH / RPO eller VIP anvisningar

Reseersättning och arvoden RCPH /RPO eller VIP blankett

Reseersättning och arvoden Funktionsrätt

Reseersättning och arvoden Region Västerbotten

Reseersättning och arvode Projekt "Välkommen hemifrån"

Reseersättning och arvode projekt "Välkommen hemifrån" (Kan ifyllas digitalt)

Loggan Hjärnkoll